Toán 11 Hoán vị-Chỉnh hợp-Tổ hợp

Mộc Nhãn

TMod Toán
Cu li diễn đàn
19 Tháng một 2019
6,301
10,584
1,116
16
Hà Tĩnh
THPT Chuyên Hà Tĩnh
Xét số có 4 chữ số khác nhau [TEX]\overline{abcd}[/TEX]
+ Chữ số [TEX]a[/TEX] có [TEX]5[/TEX] cách chọn từ 1 đến 5.
+ Chữ số [TEX]b[/TEX] có [TEX]6[/TEX] cách chọn từ 0 đến 5, nhưng phải khác chữ số [TEX]a[/TEX] nên có 5 cách chọn.
+ Chữ số [TEX]c[/TEX] có [TEX]6-2=4[/TEX] cách chọn do khác chữ số [TEX]a,b[/TEX].
+ Chữ số [TEX]d[/TEX] có [TEX]6-3=3[/TEX] cách chọn do khác chữ số [TEX]a,b,c[/TEX].
Theo quy tắc nhân ta có số cách chọn tổng cộng là [TEX]5.5.4.3=300[/TEX].

Nếu có thắc mắc gì thì bạn có thể hỏi tại đây, chúng mình luôn sẵn sàng giúp đỡ.
Bạn có thể tham khảo thêm về dạng bài tại đây.
 
Top Bottom