[Hóa] Tổng hợp phương pháp điều chế

Thảo luận trong 'Hóa học' bắt đầu bởi vctpro, 5 Tháng năm 2012.

Lượt xem: 311,711

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

 1. vctpro

  vctpro Guest

  Sở hữu bí kíp ĐỖ ĐẠI HỌC ít nhất 24đ - Đặt chỗ ngay!

  Đọc sách & cùng chia sẻ cảm nhận về sách số 2


  Chào bạn mới. Bạn hãy đăng nhập và hỗ trợ thành viên môn học bạn học tốt. Cộng đồng sẽ hỗ trợ bạn CHÂN THÀNH khi bạn cần trợ giúp. Đừng chỉ nghĩ cho riêng mình. Hãy cho đi để cuộc sống này ý nghĩa hơn bạn nhé. Yêu thương!

  Last edited by a moderator: 23 Tháng bảy 2012
  Yennguyen1207 thích bài này.
 2. vctpro

  vctpro Guest

  VÔ CƠ
  A.HALOGEN VÀ ĐỒNG BỌN

  I.Clo
  1.Trạng thái tự nhiên
  Có trong khoáng vật cacnalit (KCl.MgCl2.6H2O) và xinvinit (NaCl.KCl)
  2.Điều chế
  Nguyên tắc : oxi hóa Cl(-) thành Cl2
  a.Trong phòng thí nghiệm
  Dùng HCl đặc tác dụng với các chất oxi hóa mạnh (MnO2,KMnO4,KClO3,K2Cr2O7,...)
  MnO2+4HCl---> MnCl2+Cl2+H2O (đun nóng)
  2KMnO4+16HCl--->2KCl+2MnCl2+5Cl2+8H2O (nhiệt độ thường)
  KClO3+6HCl--->KCl+3Cl2+3H2O (nhiệt độ thường)
  K2Cr2O7+14HCl--->2KCl+2CrCl3+3Cl2+7H2O
  b.Trong công nghiệp
  (sản phẩm phụ của công nghiệp sản xuất xút (NaOH))
  Điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn
  2NaCl+2H2O--->H2+Cl2+2NaOH
  II.Khí HCl
  1.Trong phòng thí nghiệm
  Dùng NaCl rắn (tinh thể) tác dụng H2SO4 đặc
  (phương pháp này cũng được dùng để điều chế HNO3 và HF)
  NaCl+H2SO4--->NaHSO4+HCl (nhiệt độ không quá 250 độ C hoặc nhiệt độ thường)
  2NaCl+H2SO4--->Na2SO4+2HCl (nhiệt độ > 400 độ C)
  2.Trong công nghiệp
  a.Phương pháp sunfat : tương tự điều chế trong phòng thí nghiệm
  b.Phương pháp tổng hợp
  H2+Cl2--->2HCl
  (H2 và Cl2 thu được từ điện phân dd NaCl có màng ngăn)
  c.Thu HCl tinh khiết từ “clo hóa các chất hữu cơ”
  III.Các hợp chất khác của Clo
  1.Nước Gia-ven
  Dùng NaOH loãng nguội tác dụng với Clo
  2NaOH+Cl2--->NaCl+NaClO+H2O
  (Hoặc điện phân dd NaCl không màng ngăn)
  2.Clorua vôi
  Dùng Clo tác dụng với vôi tôi hoăc sữa vôi
  Ca(OH)2+Cl2--->CaOCl2+H2O (30 độ C)
  3.Muối Clorat (quan trọng nhất là KClO3)
  Dùng Clo tác dụng với dd kiềm nóng
  3Cl2+6KOH--->5KCl+KClO3+3H2O
  Điện phân dd KCl 25%
  3H2O+KCl--->KClO3+3H2 (70-75 độ C)
  ^_^
  IV.Flo
  1.Trạng thái tự nhiên
  Có trong khoáng vật florit (CaF2) và criolit (Na3AlF6 hay AlF3.3NaF)
  2.Điều chế
  a.Trong công nghiệp
  Do F2 là chất oxi hóa rất mạnh nên không có chất khử nào đủ mạnh để tách được Flo ra khỏi hỗn hợp của nó. Vì vậy phương pháp tối ưu nhất là điện phân hỗn hợp KF+2HF (nhiệt độ nóng chảy 70 độ C)(dùng hỗn hợp này cũng bởi vì giúp giảm nhiệt độ nóng chảy)
  (Cực dương làm bằng than chì và cực âm làm bằng thép đặc biệt hoặc Cu)
  V.Khí HF
  Do F2 tác dụng quá mãnh liệt với nước nên phương pháp duy nhất để điều chế HF là dùng CaF2 tác dụng với H2SO4 đặc
  CaF2+H2SO4--->CaSO4+2HF (250 độ C)
  VI.Brom và Iốt
  Sau khi lấy muối ăn ra khỏi nước biển, phần còn lại chứa nhiều muối NaBr và KBr.Ta sục khí Cl2 vào dd Bromua:
  2NaBr+Cl2--->2NaCl+Br2
  (điều chế Iôt tương tự)
  VII.Khí HBr
  Thủy phân PBr3
  PBr3+3H2O--->H3PO3+3HBr
  Thực tế, cho Br2 tác dụng trực tiếp với P và H2O (PT như trên)
  VIII.Một số chất khác
  1.OF2(oxi florua)
  Cho F2 qua dd NAOH loãng (khoảng 2%) và lạnh
  2F2+2NaOH--->2NaF+H2O+OF2
   
  Last edited by a moderator: 11 Tháng năm 2012
  Diệp Thu thích bài này.
 3. vctpro

  vctpro Guest

  B.OXI VÀ ĐỒNG BỌN

  I.Oxi
  1.Trong phòng thí nghiệm

  Phân hủy hợp chất chứa oxi và kém bền nhiệt (thường là những chất có tính oxi hóa mạnh)
  (KMnO4,KClO3,H2O2,...)
  2KMnO4--->K2MnO4+MnO2+O2 (đun nóng)
  2KClO3--->2KCl+3O2 (xúc tác MnO2 đun nóng hoặc >500 độ C)
  2H2O2--->2H2O+O2 (xúc tác MnO2)
  ( Nhiệt phân muối nitrat của kim loại kiềm(hoặc kiềm thổ) cũng tạo ra được O2 nhưng chắc do tính nguy hiểm của phản ứng này nên nó không được dùng để điều chế O2 trong phòng thí nghiệm

  2RNO3--->2RNO2+O2 )
  2.Trong công nghiệp
  a.Từ không khí
  Không khí hóa lỏng ở áp suất cao, nhiệt độ thấp sau đó chưng cất phân đoạn không khí lỏng thu
  O2 ở -183 độ C, Ar ở -186 độ C, N2 ở -196 độ C
  b.Điện phân H2O (có hòa tan các chất điện li như H2SO4, NaOH,... để tăng tính dẫn điện)
  2H2O--->2H2+O2

  II.Lưu huỳnh
  1.Khai thác lưu huỳnh tự do trong lòng đất

  Sử dụng hệ thống thiết bị nén H2O siêu nóng (170 độ C) vào mỏ S đẩy S nóng chảy lên (phương pháp Frasch)
  2.Sản xuất từ hợp chất
  a.Đốt H2S trong điều kiện thiếu không khí
  H2S+O2--->2S+2H2O
  b.Dùng H2S khử SO2
  2H2S+SO2--->3S+2H2O
  (Thu hồi >90% lượng S trong khí độc SO2 và H2S)

  III.H2S
  Trong công nghiệp, không sản xuất H2S (do đây là khí độc và không có ứng dụng trong thực tiễn)
  Trong phòng thí nghiệm,
  FeS+HCl(dd)--->H2S+FeCl2

  IV.SO2
  1.Trong phòng thí nghiệm

  Na2SO3+H2SO4(dd)--->Na2SO4+H2O+SO2 (đun nóng)
  2.Trong công nghiệp
  -Đốt cháy S
  S+O2--->SO2
  -Đốt quặng sunfua kim loại như FeS2,Cu2S,...
  4FeS2+11O2--->2Fe2O3+8SO2

  V.SO3
  2SO2+O2<--->2SO3 (xúc tác V2O5 450-500 độ C)
  VI.H2SO4
  (3 công đoạn)
  1.Sản xuất SO2
  2.Sản xuất SO3
  3.Sản xuất H2SO4

  H2SO4 98% hấp thụ SO3 thu Oleum H2SO4.nSO3
  H2SO4+nSO3--->H2SO4.nSO3
  Dùng nước thích hợp pha loãng Oleum
  H2SO4.nSO3+H2O--->(n+1)H2SO4
   
  Last edited by a moderator: 19 Tháng sáu 2012
  chaugiang81 thích bài này.
 4. vctpro

  vctpro Guest

  C.NITƠ VÀ ĐỒNG BỌN
  I.N2
  1.Trạng thái tự nhiên

  Có trong khoáng vật “diêm tiêu natri”(NaNO3)
  2.Điều chế
  a.Trong phòng thí nghiệm
  NH4NO2--->N2+H2O (đun nóng nhẹ)
  Hoặc đun nóng nhẹ hỗn hợp bão hòa NH4Cl và NaNO2
  NH4Cl+NaNO2--->N2+NaCl+2H2O (đun nóng nhẹ)
  Hoặc
  2NH4Cl+4CuO--->N2+H2+CuCl2+3Cu (nhiệt độ)
  b.Trong công nghiệp
  Chưng cất phân đoạn không khí lỏng thu N2 ở -196 độ C (xem điều chế O2)

  II.NH3
  1.Trong phòng thí nghiệm

  -Muối amoni tác dụng chất kiềm đun nóng nhẹ
  2NH4Cl+Ca(OH)2--->2NH3+CaCl2+2H2O
  (Làm khô NH3: cho qua bình đựng CaO)
  -Điều chế nhanh 1 lượng nhỏ NH3: đun nóng dd NH3 đậm đặc (làm khô như trên)
  2.Trong công nghiệp
  N2+3H2--->2NH3 (450-500 độ C, 200-300 atm, xúc tác Al2O3,K2O,...)

  III.Một số chất khác (trong phòng thí nghiệm)
  1.N2O

  NH4NO3--->N2O+2H2O (đun nóng nhẹ)
  2.NO
  3Cu+8HNO3(loãng)--->2NO+4H2O+3Cu(NO3)2
  3.NO2
  Cu+4HNO3(đặc)--->2NO2+2H2O+Cu(NO3)2
  4.N2O5
  2HNO3--(P2O5)-->N2O5+H2O
  5.N2H4(hidrazin-nhiên liệu tên lửa) trong công nghiệp
  2NH3 <---> N2H4+H2 (tia cực tím)

  IV.HNO3
  1.Trong phòng thí nghiệm

  NaNO3 (hoặc KNO3) rắn tác dụng với H2SO4 đặc nóng
  NaNO3+H2SO4--->HNO3+NaHSO4
  (phương pháp này chỉ điều chế một lượng nhỏ HNO3 bốc khói)

  2.Trong công nghiệp
  PHƯƠNG PHÁP OXI HÓA (3 giai đoạn)
  a.Oxi hóa NH3 bằng oxi không khí
  4NH3+5O2--->4NO+6H2O (800-900 độ C, xúc tác Pt) phản ứng tỏa 907KJ
  b.Oxi hóa NO thành NO2 (làm nguội NO hóa hợp với O2)
  2NO+O2--->NO2
  c.Chuyển hóa NO2 thành HNO3
  4NO2+2H2O+O2--->4HNO3
  PHƯƠNG PHÁP HỒ QUANG
  N2--->NO--->NO2--->HNO3

  V.Phốt pho
  1.Trạng thái tự nhiên

  Có trong khoáng vật apatit (3Ca3(PO4)2.CaF2), phốtphorit (Ca3(PO4)2)
  2.Điều chế trong công nghiệp
  Nung hỗn hợp quặng phốtphorit, cát, than cốc ở 1200 độ C trong lò điện
  Ca3(PO4)2+3SiO2+5C--->3CaSiO3+2P+5CO
  (Hơi P thoát ra ngưng tụ khi làm lạnh, thu P trắng dạng rắn)

  VI.H3PO4
  1.Trong phòng thí nghiệm

  P+5HNO3(đặc)--->H3PO4+5NO2+H2O
  PCl5+4H2O--->H3PO4+5HCl

  2.Trong công nghiệp
  a.Phương pháp trích li: H2SO4 đặc + quặng phốtphorit (hoặc apatit)
  Ca3(PO4)2+3H2SO4--->3CaSO4+2H3PO4 (nhiệt độ)
  (Tách muối CaSO4 kết tinh và cô đặc dd, làm lạnh để axit kết tinh.Axit H3PO4 điều chế được không tinh khiết, chất lượng thấp=>chủ yếu để sản xuất phân bón)
  b.Phương pháp nhiệt: Điều chế H3PO4 tinh khiết và nồng độ cao hơn
  4P+5O2--->2P2O5 (nhiệt độ)
  P2O5+3H2O--->3H3PO4
   
  Last edited by a moderator: 8 Tháng năm 2012
 5. vctpro

  vctpro Guest

  CACBON VÀ ĐỒNG BỌN
  I.Cacbon
  1.Trạng thái tự nhiên

  Có trong khoáng vật canxit (CaCO3), magiezit (MgCO3), đolomit (CaCO3.MgCO3)
  2.Điều chế
  a.Kim cương nhân tạo
  Nung than chì ở 2000 độ C, áp suất 50-100 nghìn atm, xúc tác Fe,Cr hay Ni
  b.Than chì nhân tạo
  Nung than cốc ở 2500-3000 độ C trong lò điện (không có không khí)
  c.Than cốc
  Nung than mỡ khoảng 1000 độ C trong lò cốc (không có không khí)
  d.Than gỗ
  Tạo nên khi đốt cháy gỗ trong điều kiện thiếu không khí
  e.Than muội
  Nhiệt phân CH4 có xúc tác
  CH4---->C+H2
  6.Than mỏ
  Khai thác trực tiếp từ các vỉa than trong lòng đất

  II.CO
  1.Trong phòng thí nghiệm

  Cho H2SO4 đặc và axit HCOOH, đun nóng
  HCOOH---->CO+H2O (nhiệt độ H2SO4 đặc)

  2.Trong công nghiệp
  -Cho hơi nước qua than nung đỏ
  C+H2O--->CO+H2
  (Hỗn hợp khí tạo thành gọi là khí than ướt, chứa trung bình khoảng 44% CO, còn lại là CO2,N2,H2,...)
  -Sản xuất trong lò gas: thổi không khí qua than nung đỏ CO2 bị khử thành CO
  CO2+C--->2CO
  (Hỗn họp khí thu được gọi là khí lò gas hay khí than khô, chứa trung bình khoảng 25% CO, ngoài ra là N2,CO2 và một lượng nhỏ khí khác)

  III.CO2
  1.Trong phòng thí nghiệm

  Cho dd HCl tác dụng với đá vôi trong bình kíp
  CaCO3+2HCl--->CaCl2+CO2+H2O

  2.Trong công nghiệp
  Được tạo ra trong quá trình đốt than để thu năng lượng ngoài ra trong quá trình chuyển hóa khí thiên nhiên, các sản phẩm dầu mỏ, nung vôi, lên men rượu từ glucozo,...
  IV.Si
  1.Trạng thái tự nhiên

  Có trong khoáng vật cao lanh (Al2O3.2SiO2.2H2O), xecpentin (3MgO.2SiO2.2H2O), fenspat (Na2O.Al2O3.6SiO2)
  2.Điều chế
  a.Trong phòng thí nhiệm
  Đốt cháy hỗn hợp bột Mg với cát nghiền mịn
  SiO2+2Mg--->Si+MgO (đốt cháy)
  b.Trong công nghiệp
  Dùng than cốc khử SiO2 trong lò điện ở nhiệt độ cao
  SiO2+2C--->Si+2CO (nhiệt độ)
   
 6. vctpro

  vctpro Guest

  Không quan trọng

  KIM LOẠI
  I.Phương pháp chung điều chế kim loại (trong công nghiệp)
  1.Phương pháp thủy luyện (điều chế kim loại có tính khử yếu như Cu,Hg,Ag,Au,...)
  Cơ sở của phương pháp là dùng những dung dịch thích hợp như dd H2SO4, NaOH, NaCN,... để hòa tan KL và tách ra khỏi phần không tan có trong quặng. Sau đó, các ion KL trong dd được khử bằng KL có tính khử mạnh hơn như Fe,Zn,...
  VD
  Ag2S+4KCN--->2K(Ag(CN)2)+K2S
  2K(Ag(CN)2)+Zn--->K2(Zn(CN)4)+2Ag

  2.Phương pháp nhiệt luyện (điều chế KL có tính khử trung bình và yếu như Zn,Fe,Sn,Pb,Cu,...)
  Cơ sở của phương pháp là khử những ion LK trong các hợp chất ở nhiệt độ cao bằng các chất khử mạnh như C,CO,H2 hoạc kim loại Al, kim loại kiềm và kiềm thổ
  -Trường hợp là quặng sunfua KL như Cu2S,ZnS,FeS2,... thì phải chuyển sunfua KL thành oxit KL sau đó khử oxit KL bằng chất khử thích hợp.
  VD
  2ZnS+3O2--->2ZnO+2SO2 (nung)
  ZnO+C--->CO+Zn (nhiệt độ cao)
  -Đối với những KL khó nóng chảy như Cr,Fe dùng Al làm chất khử (phương pháp nhiệt nhôm)
  VD
  Cr2O3+2Al--->2Cr+Al2O3
  -Với những KL kém hoạt động như Hg,Ag chỉ cần đốt cháy quặng cũng thu được KL mà không cần phải khử bằng các tác nhân khác.

  3.Phương pháp điện phân (điều chế được hầu hết các KL)
  Cơ sở của phương pháp là dùng dòng điện một chiều để khử các ion KL.
  -Điều chế những KL có tính khử mạnh như Li,Na,Al,K,... bằng cách điện phân những hợp chất (muối, bazơ, oxit) nóng chảy của chúng
  VD
  2KCl--->2K+Cl2
  -Điều chế KL có tính khử trung bình và KL có tính khử yếu như Zn,Cu,... bằng cách điện phân dung dịch muối của chúng
  VD
  2ZnSO4+2H2O--->2Zn+2H2SO4+H2

  II.Kim loại kiềm và kiềm thổ
  Do không có chất nào khử được ion KL kiềm nên phương pháp thường dùng là điện phân nóng chảy muối halogenua của chúng thu KL ở Catot
  VD
  Điều chế Na: điện phân hỗn hợp 2NaCl+CaCl2 (để hạ nhiệt độ nóng chảy xuống còn khoảng 600 độ C)
  2NaCl--->2Na+Cl2
  *Điều chế NaOH
  Điện phân dd có màng ngăn
  2NaCl+2H2O--->H2+Cl2+2NaOH
  (dd NaOH lẫn nhiều NaCl. Người ta cô đặc dd NaCl ít tan so với NaOH nên kết tinh trước.Tách NaCl còn lại NaOH)

  III.Al
  Điện phân nóng chảy Al2O3 và Na3AlF6 (nhiệt độ nóng chảy 900 độ C)
  (Tác dụng: tiết kiệm năng lượng,tạo chất lỏng có tính dẫn điện tốt hơn Al2O3,hỗn hợp này có khối lượng riêng < Al nổi lên trên Al, ngăn cản Al tiếp xúc với không khí)
  2Al2O3--->4Al+3O2

  IV.Cr
  1.Trạng thái tự nhiên
  Có trong quặng cromit (FeO.Cr2O3)
  2.Điều chế
  Tách Cr2O3 từ quặng cromit, điều chế Cr bằng phương pháp nhiệt nhôm
  Cr2O3+2Al--->2Cr+Al2O3 (nhiệt độ)
  (Độ tinh khiết của Cr 97-99%, tạp chất là Al,Fe,Si)

  V.Fe và đồng bọn
  1.Trạng thái tự nhiên

  Có trong quặng hematit đỏ (Fe2O3), hematit nâu (Fe2O3.nH2O), manhetit (Fe3O4)-quặng giàu Fe nhất, xiderit (FeCO3), pirit sắt (FeS2)
  2.Điều chế
  a.Fe
  3Fe2O3+CO--->2Fe3O4+CO2 (400 độ C)
  Fe3O4+CO--->3FeO+CO2 (500-600 độ C)
  FeO+CO--->Fe+CO2 (700-800 độ C)
  b.FeO (phòng thí nghiệm)
  phân hủy Fe(OH)2 ở nhiệt độ cao (không có không khí)
  Fe(OH)2--->FeO+H2O (nhiệt độ)
  c.Fe(OH)2 (phòng thí nghiệm)
  Phản ứng trao đổi ion của dd muối Fe(II) + dd bazo (không có không khí)
  FeCl2+2NaOH--->Fe(OH)2+ 2NaCl hay Fe(2+)+2OH(-)--->Fe(OH)2
  c.Muối Fe(II) (phòng thí nghiệm)
  -Fe hoặc hợp chất Fe(II) như FeO, Fe(OH)2 tác dụng với dd HCl hoặc H2SO4 (không có không khí)
  -Từ muối Fe(III)
  2FeCl3+Fe--->3FeCl2
  d.Fe2O3
  Phân hủy Fe(OH)3 ở nhiệt độ cao
  2Fe(OH)3--->Fe2O3+3H2O
  e.Fe(OH)3
  Phản ứng trao đổi ion của dd muối Fe(III) hoặc phản ứng oxi hóa Fe(OH)2
  FeCl3+3NaOH--->2NaCl+Fe(OH)3 hay Fe(3+)+3OH(-)--->Fe(OH)3
  f.Muối Fe(III)
  Điều chế trực tiếp từ phản ứng Fe tác dụng với chất oxi hóa mạnh như Cl2,HNO3,H2SO4(đặc, nóng), phản ứng hợp chất Fe(III) với axit
  2Fe(OH)3+3H2SO4--->Fe2(SO4)3+6H2O
  Fe2O3+6HCl--->2FeCl3+3H2O

  VI.Cu (đã bỏ)
   
 7. vctpro

  vctpro Guest

  Đến phần quan trọng nhất rùi ^^

  HỮU CƠ
  A.HIĐROCACBON
  I.Phương pháp chung điều chế hiđrocacbon (đi từ dầu mỏ)
  1.Hai phương pháp chế biến dầu mỏ
  a.Rifominh
  (Là quá trình sử dụng xúc tác và nhiệt độ biến đổi cấu trúc của H-C
  từ không phân nhánh thành phân nhánh, từ không thơm thành thơm.)
  Điều kiện: 500 độ C, 20-40 atm, xúc tác Pt,Pd,Ni,... trên chất mang là Al2O3 hoặc nhôm silicat
  -Chuyển ankan mạch thẳng thành ankan mạch nhánh và xicloankan
  VD
  CH3(CH2)5CH3--->(CH3)2CHCH2CH(CH3)2 hoặc C6H11CH3 (mạch vòng)+H2
  -Tách hiđro chuyển xicloankan thành aren
  VD
  C6H12(mạch vòng)---->C6H6+3H2
  Tách hiđro chuyển ankan thành aren
  VD
  CH3(CH2)5CH3--->C6H6CH3+4H2
  b.Crăckinh
  (là quá trình bẻ gãy phân tử H-C mạch dài thành các phân tử H-C mạch ngắn hơn nhờ tác dụng nhiệt hoặc xúc tác và nhiệt)
  -Crăckinh nhiệt (700-800 độ C) (tạo ra eten,propen,buten,penten,...)
  -Crăckinh xúc tác (400-450 độ C, Alumino silicat (75-90% SiO2, 10-35% Al2O3)+HF ) (chuyển H-C mạch dài (C21-C35) thành mạch ngắn)

  2.Một số phương pháp khác
  a.Nung RCOONa rắn với vôi tôi xút (CaO có vai trò làm giảm nhiệt lượng=>an toàn hơn)
  RCOONa+NaOH--->RH+Na2CO3 (nung, xúc tác CaO)
  (RH có thể là ankan,anken,...)
  b.Phương pháp Wuyêc-fictic
  RX+R’X+2Na--->R-R’+2NaX
  Hoặc
  RX+R'X+Zn--->R-R'+ZnX2 (axeton)

  (X là halogen (Cl,Br,I))
  (R và R’ có thể là ankan,anken,aren,...)
  c.Cộng 2 H-C
  VD
  C6H6+C3H6--->C6H5CH(CH3)2(Cumen) (nhiệt độ, H+)
  C6H6+C2H4--->C6H6C2H5 (nhiệt độ, H+)
  d.Phản ứng điện phân (phương pháp Konbơ)
  RCOONa+2H2O--->R-R+2CO2+2NaOH+H2

  II.Ankan
  1.Trong phòng thí nghiệm

  Nung CH3COONa rắn với vôi tôi xút
  CH3COONa+NaOH--->Na2CO3+CH4 (nung)
  Thủy phân Al4C3
  Al4C3+12H2O--->3CH4+4Al(OH)3

  III.Xicloankan
  CH3(CH2)4CH3--->C6H12+H2 (nhiệt độ, xt)
  IV.Anken
  1.Trong phòng thí nghiệm

  Đun ancol với axit sufuric đặc
  VD
  CH3CH2OH--->CH2=CH2+H2O (170 độ C,H2SO4 đặc)

  2.Trong công nghiệp
  -Tách hiđro từ ankan hoặc crăckinh
  VD
  C2H6--->C2H4+H2 (400-600 độ C, xt Cr2O3)

  3.Khác
  a.Tách H2O ra khỏi nước
  R-CH(OH)-CH2-R’--->R-CH=CH-R’+H2O (170 độ C,H+)
  b.Tách HX ra khỏi dẫn xuất halogen
  R-CHX-CH2-R’+NaOH--->R-CH=CH-R’+NaX+H2O (đun nóng, xt ancol)

  V.Ankađien
  CH3CH2CH2CH3--->CH2=CH=CH=CH2+2H2 (xt, nhiệt độ)
  CH3CH2(CH3)CH2CH3--->CH2=C(CH3)CH=CH2+2H2 (xt, nhiệt độ)

  VI.Ankin
  Điều chế C2H2
  -Phương pháp điều chế trong công nghiệp hiện nay: nhiệt phân metan ở 1500 độ C, làm lạnh nhanh
  2CH4--->C2H2+3H2 (1500 độ C)
  Phương pháp cũ
  CaO--->CaC2--->C2H2
  CaO+3C--->CO+CaC2(đất đèn)
  CaC2+2H2O--->Ca(OH)2+C2H2

  VII.Benzen và ankin benzen
  CH3(CH2)4CH3--->C6H6+4H2 (xt, nhiệt độ)
  CH3(CH2)5CH3--->C6H5CH3+4H2 (xt, nhiệt độ)
  C6H6+C2H4--->C6H5C2H5 (nhiệt độ,H+)

  VIII.Điều chế một số hợp chất quan trọng từ khí thiên nhiên (CH4)
  1.Butađien (C4H6)

  CH4(1500 độ C)--->C2H2 (+H2O)(80 độ C, xt H2SO4,HgSO4)--->CH3CHO(+H2)(Ni, nhiệt độ) --->C2H5OH(400-500 độ C, xt Al2O3)--->C4H6
  CH4--->C2H2(CuCl,NH4Cl hoặc CuCl2)--->C4H4(vinyl axetilen)(Pd/PbCO3)--->C4H6
  Phương pháp cũ
  mùn cưa--->glucozo--->C2H5OH--->C4H6

  2.Stiren
  CH4--->C2H2(than hoạt tính, 600 độ C)--->C6H6(+C2H4)(H+)--->C6H5C2H5(ZnO, nhiệt độ)--->C6H5C2H3
   
  Last edited by a moderator: 11 Tháng sáu 2012
 8. vctpro

  vctpro Guest

  B.DẪN XUẤT HALOGEN-ANCOL-PHENOL
  I.Dẫn xuất halogen
  Hiđrocabon không no tác dụng với HCl, HBr, Cl2, … (phản ứng cộng)
  Hiđrocacbon no tác dụng với Cl2, Br2, … (phản ứng thế)
  (Ngoài ra, hiđrocacbon không no cũng có thể thế halogen ở 450-500 độ C)
  VD
  C2H4--->CH2Cl-CH2Cl--->CH2=CH-Cl
  C2H4+Cl2--->CH2Cl-CH2Cl (etanol,NaOH)
  CH2Cl-CH2Cl--->CH2=CH-Cl+HCl (500 độ C)

  C2H2+HCl--->CH2=CHCl (150-200 độ C, HgCl2)

  (xem điều chế glixerol)

  Từ ancol
  ROH+HX--->RX+H2O (nhiệt độ, ZnCl2)
  R-OH+PCl5--->RCl+POCl3+HCl
  3ROH+PI3--->3RI+H3PO3

  II.Ancol
  1.Phương pháp chung

  -Hidrat hóa anken trong môi trường axit (H2SO4,HCl,H3PO4,HBr,HClO4,...)
  -Thủy phân dẫn xuất halogen bằng dd kiềm nóng
  R-Cl+HOH--->R-OH+H-Cl
  -Khử anđêhit và xeton bằng H mới sinh (H(+)+Fe) hoặc tác dụng với H2 xúc tác Ni,Pt,...
  R-CHO+2H--->R-CH2-OH (Ni, nhiệt độ)
  R-CO-R’+2H--->R-CH(OH)-R’ (Ni, nhiệt độ)

  -Từ este (Cách này thuộc phần nâng cao)
  RCOOR'--->RCH2OH+R'OH (nhiệt độ, xúc tác LiAlH4- chất khử mạnh)

  -Ngoài ra cũng có thể tạo ancol từ amin bậc nhất
  R-NH2+HNO2--->R-OH+N2+H2O

  2.Etanol (C2H5OH) trong công nghiệp
  -Hidrat hóa etilen xúc tác axit
  CH2=CH2+HOH--->CH3-CH2-OH (H2SO4, 300 độ C)
  -Lên men tinh bột
  (C6H10O5)n+nH2O--->nC6H12O6 (enzim)
  C6H12O6--->2C2H5OH+2CO2 (enzim- men zima)

  3.Metanol (CH3OH)
  Cách 1
  2CH4+O2--->2CH3OH (200 độ C, 100 atm, xúc tác Cu)
  Cách 2
  CH4+H2O--->CO+3H2 (xúc tác, nhiệt độ)
  CO+3H2--->CH3OH (400 độ C, 200 atm, xúc tác ZnO,CrO3)

  4.Một số ancol quan trọng khác
  a.Etylen glicol (CH2OH-CH2OH)
  3CH2=CH2+2KMnO4+4H2O--->3HOCH2-CH2OH+2MnO2+2KOH (nhiệt độ thường)
  Trong công nghiệp
  CH2=CH2(+Cl2)--->CH2Cl-CH2Cl(+H2O)(xúc tác Na2CO3)--->CH2OH-CH2OH
  b.Glixerol hay glixerin (CH2OH-CHOH-CH2OH)
  CH2=CH-CH3(+Cl2)(450 độC)--->CH2=CH-CH2Cl(+Cl2+H2O)--->CH2Cl-CHOH-CH2Cl(+NaOH)--->Glixerol
  -Xà phòng hóa chất béo
  -Lên men glucozo có mặt NaHSO3
  C6H12O6--->CH2OH-CHOH-CH2OH+CH3CHO+CO2 (NaHSO3)

  III.Phenol
  1.Phương pháp cũ

  C6H6+Cl2--->C6H5Cl+HCl (Fe)
  C6H5Cl+2NaOH--->C6H5ONa+NaCl+H2O (300 độ C, 200 atm)
  C6H5ONa+H(+)--->C6H5OH+Na(+)

  2.Phương pháp chủ yếu hiện nay là sản xuất đồng thời phenol và axeton
  C6H6(+CH2=CH-CH3)(H+)--->C6H5CH(CH3)2--1)O2(kk);2)H2SO4-->C6H5OH+CH3-CO-CH3
   
  Last edited by a moderator: 19 Tháng sáu 2012
 9. vctpro

  vctpro Guest

  Phần này cần chú ý nhất đấy

  C.ANĐEHIT-XETON-AXIT CACBONXYLIC
  I.Anđehit-Xeton
  1.Từ ancol

  -Phương pháp chung để điều chế anđehit và xeton là oxi hóa nhẹ ancol bậc I và bậc II tương ứng bằng CuO
  -Fomanđehit được điều chế trong công nghiệp bằng cách oxi hóa nhẹ metanol nhờ oxi kk ở 600-700 độ C, xúc tác Cu hoặc Ag
  2CH3OH+O2--->2HCHO+2H2O (600 độ C, Ag)

  2.Từ hiđrocacbon
  -Các anđehit và xeton thông dụng thường được sản xuất từ hiđrocacbon
  +Oxi hóa không hoàn toàn metan là phương pháp mới sản xuất HCHO
  CH4+O2--->HCHO+H2O (xúc tác, nhiệt độ)
  +Oxi hóa etilen là phương pháp hiện đại sản xuất CH3CHO
  2CH2=CH2+O2--->2CH3CHO (PdCl2,CuCl2, nhiệt độ)
  +Oxi hóa Cumen rồi chế hóa với axit H2SO4 thu được axeton cùng phenol (xem phần điều chế phenol)
  -Ngoài ra
  C2H2+H2O--->CH3CHO (HgSO4, H2SO4, 80 độ C)
  -Thủy phân dẫn xuất halogen
  R-CHCl2--->RCH(OH)2 (không bền)--->RCHO+H2O
  RCHCl2+2NaOH--->RCHO+H2O+2NaCl

  II.Axit cacbonxylic
  1.Trong phòng thí nghiệm

  -Oxi hóa hiđrocacbon, ancol,...
  C6H5CH3(+KMnO4+H2O)(80-100 độ C)--->C6H5COOK(H3O+)--->C6H5COOH
  -Từ dẫn xuất halogen
  RX (+KCN)--->RCN(H3O+, nhiệt độ)--->RCOOH
  RX3+3NaOH--->RCOOH+3NaX+H2O
  C2H5Br(+Mg)(ete khan)--->C2H5MgBr(+CO2)--->BrMg-OOC-C2H5(H+)--->C2H5COOH (và MgOHBr-magie hiđroxit bromua)
  -Từ anđehit
  CH3CHO(+HCN)--->CH3CH(OH)-CN(H+)--->CH3COOH
  -Ngoài ra, thủy phân este (xúc tá H2SO4 đặc)

  2.Trong công nghiệp
  -Lên men giấm là phương pháp cổ nhất, ngày nay chỉ còn dùng để sản xuất giấm ăn
  CH3CH2OH+O2--->CH3COOH+H2O (men giấm, 25-30 độ C)
  -Oxi hóa anđehit axetic trước đây là phương pháp chủ yếu sản xuất CH3COOH
  CH3CHO+1/2O2--->CH3COOH (Mn2+, nhiệt độ)
  -Đi từ metanol và CO nhờ xúc tác thích hợp là phương pháp hiện đại sản xuất CH3COOH
  CH3OH+CO--->CH3COOH (xúc tác, nhiệt độ)
  (phương pháp này cho axit axetic với giá hạ nhất)

  3.Phương pháp khác trong công nghiệp
  -Từ hiđrocacbon (năm nay rất dễ thi đến nó)
  2R-CH2-CH2-R’+5O2--->2R-COOH+2R’-COOH+2H2O (nhiệt độ, xúc tác)
  2CH3CH2CH2CH3+5O2--->4CH3COOH+2H2O (xúc tác, 180 độ C, 500 atm)
  R-CH=CH-R’+[O](KMnO4)--->RCOOH+R’COOH
  -Chưng gỗ: trong nước chưng gỗ có 10% CH3COOH, trung hòa bằng nước vôi trong thành Ca(CH3COO)2. Tách riêng muối này rồi chế hóa bằng H2SO4 và đun nóng, axit axetic bay ra được ngưng tụ lại

  4.Một số axit cacbonxylic quan trọng khác
  a.Axit oxalic (HCOO-COOH)
  2HCOONa--->NaOOC-COONa+H2 (400 độ C)
  NaOOC-COONa+2H+--->HOOC-COOH+2Na+

  b.Axit phtalic (C6H4(COOH)2 vị trí o)
  C10H8(naphtalen)(+O2(kk))--->C6H4(C=O)2O (V2O5, 350-450 độ C)(anhiđrit phtalic) (+H2O)--->C6H4(COOH)2

  Ngoài ra oxi hóa o-xilen bằng O2(kk) cũng có thể tạo ra anhiđrit phtalic
   
  Last edited by a moderator: 12 Tháng sáu 2012
 10. vctpro

  vctpro Guest

  D.ESTE-AMIN
  I.Este
  1.Từ ancol và axit cacbonxylic

  RCOOH+R’OH<--->RCOOR’+H2O (H2SO4 đặc, nhiệt độ)
  2.Từ phenol và anhiđrit axit hoặc clorua axit
  C6H5OH+(CH3CO)2O--->CH3COOC6H5+CH3COOH
  C6H5OH+CH3COOCl--->CH3COOC6H5+HCl

  3.Từ hiđrocacbon và axit cacbonxylic
  CH3COOH+C2H2--->CH3COOC2H3
  II.Amin
  1.Thay thế nguyên tử H của phân tử amoniac

  NH3(+CH3I)--->CH3NH2(+CH3I)--->(CH3)2NH(+CH3I)--->(CH3)3N
  2.Khử hợp chất nitro
  Anilin và amin thơm được điều chế bằng cách khử nitrobenzen (hoặc dẫn xuất nitro tương ứng)
  bằng H mới sinh (Fe,Zn+HCl)
  C6H5NO2+6H--->C6H5NH2+2H2O (Fe+HCl)
   
 11. Bổ sung

  Nếu bạn nào muốn biết thêm những cách điều chế nâng cao hơn (có nhiều cách không liên quan đến đề thi Đại Học đâu) thì có thể xem thêm bài viết của sot40doc

  Điều chế hợp chất hữu cơ


  Một vài tài liệu Hoá các bạn có thể tham khảo thêm (nhưng hầu hết không liên quan đến đề thi Đại Học đâu)

  Tính chất hoá học của sot40doc

  Xúc tác dị thể
   
  Last edited by a moderator: 23 Tháng bảy 2012
  trần quỳnh giao thích bài này.
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

CHIA SẺ TRANG NÀY

-->