Hóa 11 Hòa tan hoàn toàn 11,6 gam hỗn hợp X gồm Fe và Cu vào 87,5 gam HNO3 50,4%

N_B_S_1/2/5

Học sinh chăm học
Thành viên
28 Tháng sáu 2020
144
272
61
17
Bắc Ninh
THPT Thuận Thành số 3
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Hòa tan hoàn toàn 11,6 gam hỗn hợp X gồm Fe và Cu vào 87,5 gam HNO, 50,4%, sau khi kim loại tan hết thu được dung dịch D và V lit (đktc) hỗn hợp khí Y (gồm hai chất khi có n lệ số mol 3-2). Cho 500 ml dung dịch NaOH 1,2M vào dung dịch D thu được kết tủa Z và dung dịch E. Lọc lấy Z rồi nung trong không khi đến khối lượng không đổi thu được 16,0 gam chất rắn R. Cô cạn dung dịch E được chất rắn F. Nung F đến khối lượng không đối thu được 37,05 gam chất rắn. (Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn).
1. Tinh % khối lượng mỗi kim loại trong X.
2. Tỉnh C% mỗi chất tan trong D.
3. Xác định các khí trong Y và tính V.
 

Myfriend_FPT

Học sinh chăm học
Thành viên
21 Tháng chín 2020
698
1,236
146
Sao Hỏa
Bến Tre
THCS Nguyễn Văn Bánh
[imath]n_{HNO_3}=0,7[/imath]
[imath]n_{NaOH}=0,6[/imath]
Dễ dàng lập hệ giải ra được [imath]n_{Fe}=0,15[/imath] [imath]n_{Cu}=0,05[/imath]
=>%Fe=72,41%, %Cu=27,59%
Kim loại Fe, Cu là các kim loại trung bình yếu=> không có [imath]NH_4^+[/imath]
dd E gồm [imath]NaNO_3[/imath], NaOH dư (có thể)=>Nung F được [imath]NaNO_2[/imath], NaOH dư(có thể)
nếu chỉ gồm [imath]NaNO_2[/imath]=>m rắn =41,4>37,05=>có NaOH
Lập hệ giải được [imath]n_{NaNO_3}[/imath]=0,45 [imath]n_{NaOH}=0,15[/imath]
[imath]3n_{Fe}+2n_{Cu}[/imath]=0,55 >0,45=>Có [imath]Fe^{2+}[/imath]=>[imath]HNO_3[/imath] hết
[imath]n_{Cu^{2+}}=0,05[/imath](BT Cu)
lập hệ=>[imath]n_{Fe^{2+}}=0,1[/imath], [imath]n_{Fe^{3+}}=0,05[/imath]
BT H=>[imath]n_{H_2O} sinh ra[/imath]=0,35
BTKl=>[imath]m_{dd}(X)=m_{muối}+m_{H_2O}(sinh ra)+m_{H_2O}(dd NHO3)[/imath]=89,2g
%[imath]Fe(NO_3)_2[/imath]=20,18%
%[imath]Fe(NO_3)_3[/imath]=13.57%
%[imath]Cu(NO_3)_2[/imath]=10,54%
BT N=>[imath]n_N[/imath](khí)=0,25
BTKL=>[imath]m_{khí}[/imath]=9,9=>[imath]m_O(khí)[/imath]=6,4=>[imath]n_O[/imath]=0,4
khí là [imath]N_2O_m[/imath](a) và [imath]N_2O_n[/imath](b)
2a-3b=0
2a+2b=0,25
am+bn=0,4
=>a=0,075 b=0,05=>0,075m+0,05n=0,4=>3m+2n=16=>m<5 để n,m nguyên
Thế lần lượt m=0,1,2,3,4
=>m=4, n=2 (là phù hợp) =>[imath]NO_2[/imath](0,15)(BT N) và NO(0,1) (BT N)
=>V=(0,15+0,1).22,4=5,6 lít
Bạn tham khảo nhé chúc bạn học tốt ! đây mình giải không chi tiết lắm chỗ nào không hiểu bạn hỏi lại nhé !
 
Last edited:

N_B_S_1/2/5

Học sinh chăm học
Thành viên
28 Tháng sáu 2020
144
272
61
17
Bắc Ninh
THPT Thuận Thành số 3
[imath]n_{HNO_3}=0,7[/imath]
[imath]n_{NaOH}=0,6[/imath]
Dễ dàng lập hệ giải ra được [imath]n_{Fe}=0,15[/imath] [imath]n_{Cu}=0,05[/imath]
=>%Fe=72,41%, %Cu=27,59%
Kim loại Fe, Cu là các kim loại trung bình yếu=> không có [imath]NH_4^+[/imath]
dd E gồm [imath]NaNO_3[/imath], NaOH dư (có thể)=>Nung F được [imath]NaNO_2[/imath], NaOH dư(có thể)
nếu chỉ gồm [imath]NaNO_2[/imath]=>m rắn =41,4>37,05=>có NaOH
Lập hệ giải được [imath]n_{NaNO_3}[/imath]=0,45 [imath]n_{NaOH}=0,15[/imath]
[imath]3n_{Fe}+2n_{Cu}[/imath]=0,55 >0,45=>Có [imath]Fe^{2+}[/imath]=>[imath]HNO_3[/imath] hết
[imath]n_{Cu^{2+}}=0,05[/imath](BT Cu)
lập hệ=>[imath]n_{Fe^{2+}}=0,1[/imath], [imath]n_{Fe^{3+}}=0,05[/imath]
BT H=>[imath]n_{H_2O} sinh ra[/imath]=0,35
BTKl=>[imath]m_{dd}(X)=m_{muối}+m_{H_2O}(sinh ra)+m_{H_2O}(dd NHO3)[/imath]=89,2g
%[imath]Fe_{NO_3)_2[/imath]=20,18%
%[imath]Fe_{NO_3)_3[/imath]=13.57%
%[imath]Cu(NO_3)_2[/imath]=10,54%
BT N=>[imath]n_N[/imath](khí)=0,25
BTKL=>[imath]m_{khí}[/imath]=9,9=>[imath]m_O(khí)[/imath]=6,4=>[imath]n_O[/imath]=0,4
khí là [imath]N_2O_m[/imath](a) và [imath]N_2O_n[/imath](b)
2a-3b=0
2a+2b=0,25
am+bn=0,4
=>a=0,075 b=0,05=>0,075m+0,05n=0,4=>3m+2n=16=>m<5 để n,m nguyên
Thế lần lượt m=0,1,2,3,4
=>m=4, n=2 (là phù hợp) =>[imath]NO_2[/imath](0,15)(BT N) và NO(0,1) (BT N)
=>V=(0,15+0,1).22,4=5,6 lít
Bạn tham khảo nhé chúc bạn học tốt ! đây mình giải không chi tiết lắm chỗ nào không hiểu bạn hỏi lại nhé !
Myfriend_FPTnão vx hiểu đc nha
 
Top Bottom