Hóa Hóa tách chất

trangthunguyendinh

Học sinh
Thành viên
3 Tháng bảy 2017
71
15
26
Nghệ An
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

22014520_220711211794307_524296834_n.jpg
21952565_220711298460965_1938433991_o.jpg
 

minnyvtpt02

Cựu Mod Hóa
Thành viên
26 Tháng ba 2017
1,138
1,400
249
19
Ninh Bình
THPT NHO QUAN A
câu 3 đầu tiên em cho đi qua HCl sẽ tách được MgO tan thành MgCl2 ( điện phân nóng chảy) thu Mg còn Cu và Ag không tan , cho chất rắn td với oxi dư nhiệt độ cao chỉ có Cu phản ứng thành CuO còn bạc giữ nguyên , tiếp tục cho hỗn hợp chấ rắn qua HCl dư chỉ CuO ( tan thành CuCl2 ( điện phân dung dịch ) thu được Cu còn Ag không tan
câu 4 : NaOH tách được Al
HCl tách được Fe
còn Cu và Ag cho tác dụng oxi dư thì Cu phản ứng ---> CuO Ag ko phản ứng . cho vào HCl tách được Ag
câu 5 : Cho hỗn hợp vào dd HCl dư--> SiO2 ko tan, lọc thu dc SiO2
Phần dd trên (HCl dư, AlCl3, MgCl2).Cho dd NaOH dư vào dd trên thu dc kết tủa Mg(OH)2 lọc rồi đem nung đến khối lượng ko đổi thu dc MgO
Sục khí CO2 dư vào dd thu dc kết tủa Al(OH)3 đem nung đến khối lượng ko đổi thu dc Al2O3
 

ngoctran99

Học sinh tiến bộ
Thành viên
12 Tháng ba 2015
957
1,319
289
TP Hồ Chí Minh
KHTN HCM
7,
* hoà tan các chất vào nước:
CaO + H2O -> Ca(OH)2
dd gồm các chất NaCl, CaCl2, Ca(OH)2
* sục khí CO2 vào thu đc kết tủa CaCO3, dd còn NaCl, CaCl2
CO2 + Ca(OH)2 -> CaCO3 + H2O
* nhiệt phân CaCO3 đc CaO
CaCO3 -> CaO + CO2
* cho dd Na2CO3 vào dd còn lại, đc kết tủa CaCO3 và dd NaCl
Na2CO3 + CaCl2 => 2NaCl + CaCO3
* hoà tan kết tủa bằng dd HCl dư, trung hoà dd sau pu đc CaCl2
CaCO3 + 2HCl => CaCl2 + H2O + CO2

8,
*ngưng tụ hỗn hợp loại bỏ nước
*đốt hh đc hh khí CO2 và N2
O2 + CO -> CO2
*cho hh khí đó qua nước vôi trong đc N2
CO2 + Ca(OH)2 -> CaCO3 + H2O
*lọc và nung kết tủa CaCO3 đến khối lượng không đổi thu được CO2
CaCO3 -> CO2 + CaO
 
  • Like
Reactions: tiểu thiên sứ

Lý Dịch

Học sinh tiến bộ
Thành viên
13 Tháng chín 2017
628
1,417
169
19
Nghệ An
1.
Hòa tan hoàn toan hỗn hợp vào axit HCl thì Cu, và Ag không tan, có thể tách ra được hỗn hợp kim loại Cu,Ag ra khỏi dd, Các chất kia pứ theo PT:
FeO+2HCl->FeCl2+H2O
CuO+2HCl->CuCl2+H2O
Fe+2HCl->FeCl2+H2
Đem hỗn hợp còn lại gồm Cu và Ag cho phản ứng với dd HNO3 thì xảy ra pứ
Cu +4HNO3->Cu(NO3)2+2NO2+2H2O
Ag+2HNO3->AgNO3+NO2+H2O
Sau đó cho ít bột đồng vào thì sẽ xãy ra pứ
Cu +2AgNO3->Cu(NO3)2+2Ag
Ta thu được Ag
2.
Cho vừa đủ HCl vào dung dịch và đun nóng thì Ca(HCO3) pứ
Ca(HCO3)+HCl ->CaCl2+H20+CO2
Lúc này trong dung dịch còn lại NaCl, Na2SO4,MgSO4,MgCl2,CaCl2
Cho BaCl2 vừa đủ vào dung dịch thì xảy ra pứ
Na2SO4+BaCl2->2NaCl+BaSO4 kết tủa
MgSO4+BaCl2->MgCl2+BaSO4 kết tủa
Lọc kết tủa
=>Lúc này trong dd còn lại NaCl,MgCl2 và CaCl2
Cho vùa đủ dd Na2CO3 vào hỗn hợp dd còn lại thì xảy ra pứ
MgCl2+Na2CO3->2NaCl+MaCO3 kết tủa
CaCl2+Na2CO2->2NaCl+CaCO3 kết tủa
Lọc kết tủa
=>Lúc này trong dd chỉ còn lại NaCl
Đem dung dịch bay hơi hết nước thì thu được NaCl
 
Top Bottom