[Hoá]Mọi người giải dùm mình vài bài này với

C

ckipcon94

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Bài 1. Lên men 1 mét khối nước rỉ đường sau đó trưng cất thu được 60l cồn 96 độ . Tính khối lượng glucô zơ có trong phản ứng nước rỉ đường biết khối lượng riêng của etylic là 0,789 g/ml ở 20 độ C . Hiệu suất của quá trình lên men là 80%
Bài 2. Từ 10 kg gạo nếp chứa 80% tinh bột lên men thu được bao nhiêu lít ancol nguyên chất . Biết hiệu suất của quá trình lên men là 80% . Khối lượng riêng của ancol etylic là 0,789 g/ml
Bài 3. Tính khối lượng ancol etylic thu được từ
a_ 1 tấn ngô chứa 65% tinh bột . Hiệu suốt của quá trình lên men là 80%
b_ 1 tấn mùn cưa chứa 50% xenlulô zơ. Hiệu suất của quá trình thủy phân và quá trình lên men glucô zơ là 70%
Bài 4. Cho 11,25g glucô zơ lên men rượu thu được 2,24l CO2 điều kiện tiêu chuẩn. Tính hiệu suất của quá trình lên men
Bài 5. Khi lên men a (kg) glucô zơ chứa trong nước hoa quả nho. Sau khi lên men 100l rượu vang 10 độ . Biết hiệu suất của quá trình lên men là 95%. Khối lượng riêng của rượu là 0,8g/ml . Xác định giá trị của a
Bài 6. Lên men a (g) glucô zơ thu được khí CO2 . Toàn bộ khí CO2 thu được cho hấp thụ vào nước vôi trong thu được 10g kết tủa . Khối lượng dung dịch so với ban đầu giảm 3,4 g . Hiệu suất của quá trình lên men đạt 90%. Xác định a
 
Last edited by a moderator:
C

chontengi

Bài 2. Từ 10 kg gạo nếp chứa 80% tinh bột lên men thu được bao nhiêu lít ancol nguyên chất . Biết hiệu suất của quá trình lên men là 80% . Khối lượng riêng của ancol etylic là 0,789 g/ml

C6H10O5 --> 2C2H5OH
162........................92
8............................4,5

H= 80% --> m ancol = 3,6

V ancol = m/D = 4,6 lit

Bài 3. Tính khối lượng ancol etylic thu được từ
a_ 1 tấn ngô chứa 65% tinh bột . Hiệu suốt của quá trình lên men là 80%
b_ 1 tấn mùn cưa chứa 50% xenlulô zơ. Hiệu suất của quá trình thủy phân và quá trình lên men glucô zơ là 70%

C6H10O5 --> 2C2H5OH
162.......................92
0,65.....................0,37

H = 80% --> m ancol = 0,29 tấnBài 4. Cho 11,25g glucô zơ lên men rượu thu được 2,24l CO2 điều kiện tiêu chuẩn. Tính hiệu suất của quá trình lên men
C6H12O6 --> 2CO2
0,05...................0,1

--> H = 0,05.180/11,25 = 80%


Bài 5. Khi lên men a (kg) glucô zơ chứa trong nước hoa quả nho. Sau khi lên men 100l rượu vang 10 độ . Biết hiệu suất của quá trình lên men là 95%. Khối lượng riêng của rượu là 0,8g/ml . Xác định giá trị của a
C6H12O6 --> 2C2H5OH
180....................92
x..........................8

m ancol = 10.0,8 = 8 kg


x = 15,65 kg

H = 95% --> a = 16,47
Bài 6. Lên men a (g) glucô zơ thu được khí CO2 . Toàn bộ khí CO2 thu được cho hấp thụ vào nước vôi trong thu được 10g kết tủa . Khối lượng dung dịch so với ban đầu giảm 3,4 g . Hiệu suất của quá trình lên men đạt 90%. Xác định a

mCO2 = mkt - mgiảm = 6,6

nCO2 = 0,15

C6H12O6 --> 2CO2
0,075..............0,15

H = 90%

--> a = 15
 
T

thesongofcupid

Bài 1. Lên men 1 mét khối nước rỉ đường sau đó trưng cất thu được 60l cồn 96 độ . Tính khối lượng glucô zơ có trong phản ứng nước rỉ đường biết khối lượng riêng của etylic là 0,789 g/ml ở 20 độ C . Hiệu suất của quá trình lên men là 80%


[TEX]C_6H_12O_6[/TEX] -> 2 [TEX]C_2H_5OH[/TEX]
180------------------------------2*46
x---------------------------------45,4464
V [TEX]C_2H_5OH[/TEX] = 60*96/100 = 57,6l
=> m [TEX]C_2H_5OH[/TEX] = 57.6 * 0.789 = 45,4464 kg
=> m [TEX]C_6H_12O_6[/TEX] = x*100/80= 111,15 kg
 
Top Bottom