Hóa hữu cơ

1

122669

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

hon hop M gom 3 chat hc don chuc X,Y,Z chua ( C,H,O) .Trong do X,Y la dong phan cua nhau ,Z la dong dang ke tiep voi Y (Mz > My ).Dot chay 4,62 g M thu duoc 3,06 g H2O .Mat khac khi cho 5,544 g M tac dung voi NaHCO3 du thu duoc 1,344 l CÒ .cac chat X,Y,Z lan luot la ?
 
N

nguyenvanut_73

hon hop M gom 3 chat hc don chuc X,Y,Z chua ( C,H,O) .Trong do X,Y la dong phan cua nhau ,Z la dong dang ke tiep voi Y (Mz > My ).Dot chay 4,62 g M thu duoc 3,06 g H2O .Mat khac khi cho 5,544 g M tac dung voi NaHCO3 du thu duoc 1,344 l CO2 .cac chat X,Y,Z lan luot la ?

M tác dụng với NaHCO3 sinh ra CO2 => trong M chứa: Y, Z là axit đồng đẳng kế tiếp, X là este có CTPT trùng với Y.

Bài này dạng trắc nghiệm và 4 đáp án đưa ra đều no.

[TEX]n_{CO_2} = 0,06mol[/TEX] ; [TEX]n_{H_2O} = 0,17mol[/TEX]

=> [TEX]n_{(X + Z)}[/TEX] trong 5,544gam M = 0,06 mol => [TEX]n_{(X + Z)}[/TEX] trong 4,62gam M = 0,05 mol

[TEX]n_O[/TEX] trong Y [TEX]= \frac {4,62 - 0,17(12 + 2) - 0,05*32}{16} = 0,04mol[/TEX]

=> [TEX]n_Y = 0,02mol[/TEX] => [TEX]n_M = 0,07mol[/TEX]

=> [TEX]\bar C = \frac {0,17}{0,07} = 2,43[/TEX]

=> X: [TEX]HCOOCH_3[/TEX] ; Y: [TEX]CH_3COOH[/TEX] ; Z:[TEX] CH_3-CH_2COOH[/TEX]
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom