[Hóa] Bài điện phân

H

hocmai.teacher

Lời giải

Trước điện phân
[TEX]pH = - \log [H^ + {\rm{]}} = - \log (0,001) = 3\[/TEX]
Vì trong quá trình không làm thay đổi pH của dung dịch nên sau điện phân pH của dung dịch vẫn là 3
 
Top Bottom