Hóa 9

trangthunguyendinh

Học sinh
Thành viên
3 Tháng bảy 2017
71
15
26
Nghệ An
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

đem 46,4g FexOy tác dụng vs H2 đun nóng thu đc rắn B gồm Fe và FexOy dư.Đem rắn B tác dụng hết với dd HNO3(l) dư thu đc dd C có chứa 145,2g muối Fe(NO3)3 và 0,52mol NO thoát ra.Biết các Pứ xảy ra hoàn toàn.Xác định CT oxit sắt và khối lượng kim loại từng chất trong B
 

phamthimai146

Học sinh xuất sắc
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
18 Tháng năm 2012
6,463
5,256
1,049
28
đem 46,4g FexOy tác dụng vs H2 đun nóng thu đc rắn B gồm Fe và FexOy dư.Đem rắn B tác dụng hết với dd HNO3(l) dư thu đc dd C có chứa 145,2g muối Fe(NO3)3 và 0,52mol NO thoát ra.Biết các Pứ xảy ra hoàn toàn.Xác định CT oxit sắt và khối lượng kim loại từng chất trong B

Gọi a là mol FexOy: 56ax + 16ay = 46,4
Mol Fe = mol Fe(NO3)3 ==> ax = 0,6
mO = 16ay = 46,4 - 56*0,6 ==> ay = 0,8
ax : ay = 0,6 : 0,8 ==> x:y = 3: 4 ==> Fe3O4

Fe + 4 HNO3 ----> Fe(NO3)3 + NO + 2H2O
b----------------------------------b-------------b
3 Fe3O4 + 28 HNO3 ----> 9 Fe(NO3)3 + NO + 14 H2O
c-----------------------------------------------3c----------c/3
Mol muối : b + 3c = 0,6
Mol khí : b + c/3 = 0,52. ==> b = 0,51 và c = 0,03 ==> m mỗi chất
 
Top Bottom