[hóa 9] Giúp mình Sơ đồ chuyển hoá này với

I

i_am_hcl

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Cho sd biến hoá
A [TEX]\rightarrow\[/TEX] B [TEX]\rightarrow\[/TEX] C [TEX]\rightarrow\[/TEX] D [TEX]\rightarrow\[/TEX] E [TEX]\rightarrow\[/TEX] F [TEX]\rightarrow\[/TEX] G [TEX]\rightarrow\[/TEX] H
E [TEX]\rightarrow\[/TEX] L [TEX]\rightarrow\[/TEX] PVC
F [TEX]\rightarrow\[/TEX] PE.
Hãy gán các chất C4H10, CH4, C2H4, C2H2, CH3COONa, CH3CCOOH, C2H5OH, CH3COO2H5, CH2=CHCl ứng vs các chữ cái (ko trùng lặp) trong sd trên và viết các PTHH
:khi (122)::khi (132)::M_nhoc2_06::Mrofl:
 
L

lovechemical

hoá

Cho sd biến hoá
A
latex.php
B
latex.php
C
latex.php
D
latex.php
E
latex.php
F
latex.php
G
latex.php
H
E
latex.php
L
latex.php
PVC
F
latex.php
PE.
Hãy gán các chất C4H10, CH4, C2H4, C2H2, CH3COONa, CH3CCOOH, C2H5OH, CH3COO2H5, CH2=CHCl ứng vs các chữ cái (ko trùng lặp) trong sd trên và viết các PTHH

Gợi ý
A: C4H10; B: CH3COOH; C: CH3COONa; D: CH4; E: C2H2; F: C2H4
G: C2H5OH ; H: CH3COOC2H5 ; L : C2H3Cl
ptpu ( chưa cân bằng)

C4H10 + O2 ----> CH3COOH + C2H6 (1)

CH3COOH + Na ----> CH3COONa + H2 (2)

CH3COONa + NaOH -----> Na2CO3 + CH4 (3)

2CH4 --1500*C, LL nhanh---> C2H2 + 3H2 (4)

C2H2 + H2 ---Ni,t*--> C2H4 (5)

C2H4 + H2O ---xt, t* ----> C2H5OH (6)

C2H5OH + CH3COOH ----H2SO4, 180*---> CH3COOC2H5 + H2O (7)

C2H2 + HCL -----> C2H3Cl (8)

nCH2=CHCl ---xt,t*,p------> -(-P.V.C-)-n (9)

nC2H4 --xt,t*,p------> -(-P.E-)-n (10)

Thân!
 
Top Bottom