[Hoá 9] bài này kủ chuối wá

T

trang14

Sau khi oxi hóa 2g 1 nguyến tố hóa học hóa trị IV thu đc 2.54 g oxit . Xác định công thức của oxit

Bài này hài wa' , mọi người giúp em zới chiều nay em đi học roài ah

[TEX]M + O_2 ---> MO_2[/TEX]
M___________(M+32)
2___________2,54

[TEX]\Rightarrow 2,54M = 2(M+32)[/TEX]

[TEX]\Rightarrow M= 118,5[/TEX]

[TEX]\Rightarrow M: Sn[/TEX]

[TEX]CTHH: SnO_2[/TEX]
 
M

meo_dj_hja

hơ tại sao lại nhân chéo đc lên ah???
gam nhân với nguyên tử khối ???
chị giải thik rõ đc hok ah
thanks chị
 
K

kira_l

ớ sao bn hỏi lạ nhỉ

sao lại ko đc kia chớ

đc mừ

**************************
 

anhcq2609zz

Học sinh mới
28 Tháng năm 2024
57
1
9
11
Hà Nội
Như này đúng ko ta
Bước 1: Tính số mol nguyên tố và số mol oxi
 • Khối lượng nguyên tố: 2g
 • Khối lượng oxit: 2.54g
 • Gọi nguyên tố hóa trị IV là M
 • Khối lượng oxi: 2.54g - 2g = 0.54g
 • Số mol nguyên tố: 2g / [NTM(M)]
 • Số mol oxi: 0.54g / 16g/mol = 0.03375 mol
Bước 2: Lập tỉ lệ số mol nguyên tố và oxi
 • Tỉ lệ số mol nguyên tố : số mol oxi = NTM(M) : 16
 • Thay số: [NTM(M)] : 16 = 2g / [NTM(M)] : 0.03375 mol
 • Giải ra: [NTM(M)] = 21.5g/mol
Bước 3: Xác định nguyên tố M và công thức oxit
 • Duyệt qua các nguyên tố có hóa trị IV và gần 21.5g/mol nhất, ta thấy M là Si (NTM(Si) = 28g/mol)
 • Vậy công thức oxit là SiO2.
Kết luận:
 • Công thức oxit của nguyên tố hóa trị IV sau khi oxi hóa 2g là SiO2.
Giải thích:
 • Quá trình oxi hóa là quá trình nguyên tố M tác dụng với oxi để tạo thành oxit.
 • Theo tỉ lệ số mol nguyên tố và oxi, ta có thể xác định được công thức oxit.
 • Trong trường hợp này, nguyên tố M có hóa trị IV và oxi có hóa trị II, do đó công thức oxit có dạng MO2.
 • Thay M bằng Si, ta được công thức oxit là SiO2.
 
Top Bottom