Hóa hoá 8

Nhị Tiếu Khuynh Quốc

Học sinh
Thành viên
1 Tháng mười 2017
184
115
44
20
Thái Nguyên
mk tìm nhưng chỉ có .6 thui dựa vào đây lm nha
khối lượng CaCl2 trong 25g CaCL2.6H2O: m = 111*25/219 = 12.67 g
Số mol CaCl2: n =12.67/111 = 0.114 mol
Lượng H2O trong 25g CaCL2.6H2O: m = 25 - 12.67 = 12.33 g.
======================================...
Ta có:
1g H2O -------------------------- 1 ml
12.33 H2O ---------------------- V = 12.33 ml
Vậy thể tích V sau khi hòa tan là 300 + 12.33 = 312.33 ml = 0.31233 lít
Cm = n/V = 0.114/0.31233 = 0.36 M
=============================
Khối lượng toàn dung dịch: m(dd) = 312.33*1.08 = 337.32 g
C% = m*100/m(dd) = 12.67*100/337.32 = 3.75 %.
nguồn:yahoo
 

vgiahy@gmail.com

Học sinh
Thành viên
28 Tháng sáu 2017
58
19
26
18
Kiên Giang
mk tìm nhưng chỉ có .6 thui dựa vào đây lm nha
khối lượng CaCl2 trong 25g CaCL2.6H2O: m = 111*25/219 = 12.67 g
Số mol CaCl2: n =12.67/111 = 0.114 mol
Lượng H2O trong 25g CaCL2.6H2O: m = 25 - 12.67 = 12.33 g.
======================================...
Ta có:
1g H2O -------------------------- 1 ml
12.33 H2O ---------------------- V = 12.33 ml
Vậy thể tích V sau khi hòa tan là 300 + 12.33 = 312.33 ml = 0.31233 lít
Cm = n/V = 0.114/0.31233 = 0.36 M
=============================
Khối lượng toàn dung dịch: m(dd) = 312.33*1.08 = 337.32 g
C% = m*100/m(dd) = 12.67*100/337.32 = 3.75 %.
nguồn:yahoo

huhu mình không biết nữa cô cho đề là 10 phân tử nước
 

Nhị Tiếu Khuynh Quốc

Học sinh
Thành viên
1 Tháng mười 2017
184
115
44
20
Thái Nguyên
  • Like
Reactions: nguyễn kuroko
Top Bottom