Hóa [Hóa 8]•..¤Chuyên đề:Nhận biết¤Tách chất¤Tinh chế..•

Thảo luận trong 'Thảo luận chung' bắt đầu bởi binbon249, 11 Tháng bảy 2011.

Lượt xem: 70,995

 1. minhtuyb

  minhtuyb Guest

  -Cho [TEX]HCl[/TEX] dư vào 4 dd:
  +) Không có khí bay ra : hh [TEX]Na_2SO_4;K_2SO_4[/TEX]
  +) Có khí: 3hh còn lại
  -Sau đó cho 4 dd sau p/ứ td với [TEX]Ba(NO_3)_2[/TEX]:
  +) Dd nào xuất hiện kết tủa thì hh ban đầu là hh [TEX]K_2CO_3;Na_2SO_4[/TEX] và [TEX]KHCO_3;Na_2SO_4[/TEX]
  +) DD nào không xuất hiện kết tủa thì hh ban đầu là hh [TEX]KHCO_3;Na_2CO_3[/TEX]
  hh [TEX]K_2CO_3;Na_2SO_4[/TEX] và [TEX]KHCO_3;Na_2SO_4[/TEX] làm thế nào nhỉ :D
   
 2. Cho thật từ từ dung dịch HCl....
  Cái nào có khí ngay là [TEX]KHCO_3;Na_2SO_4[/TEX]
  Cái nào đợi một lúc mới có khí là [TEX]K_2CO_3;Na_2SO_4[/TEX]
  Vì cho từ từ HCl vào [TEX]K_2CO_3;Na_2SO_4[/TEX] thì
  HCl + Na2CO3 ---> NaHCO3 + NaCl
  @ Thân@
   
 3. Câu 1: Dùng dd KOH:
  pt: 2KOH + MgCl2 --> 2KCl + Mg(OH)2
  2KOH + FeCl2 --> 2KCl + Fe(OH)2
  3KOH + FeCl3 --> 3KCl + Fe(OH)3
  3KOH + AlCl3 --> 3KCl + Al(OH)3
  Thấy: kết tủa trắng là lọ đựng MgCl2
  kết tủa trắng xanh là lọ đựng Fe(OH)2
  kết tủa nâu đỏ là lọ đựng Fe(OH)3
  kết tủa keo trắng là lọ đựng Al(OH)3
  Nếu KOH dư thì Al(OH)3 tan trong dd KOH:
  pt: KOH + Al(OH)3 --> KAlO2 + 2H2O
   
 4. yumi_26

  yumi_26 Guest

  Tiếp:
  Điều chế Mg và Ba từ hỗn hợp gồm MgCO3, K2CO3, BaCO3
   
 5. nhiệt phân hh
  [tex]MgCO_3--->MgO+CO_2[/tex]
  [tex]BaCO_3--->BaO+H_2O[/tex]
  K2CO3 ko bị nhiệt phân
  +thu dc hh chất rắn MgO và BaO
  hh+H2O dư --->Ba(OH)2 và MgO ko tan
  [tex]Ba(OH)_2--->Ba+H_2o+1/2O_2[/tex]
  thu dc Ba
  MgO+2HCl--->MgCl2+H2o
  thu lấy dd điện phân
  MgCl2--->Mg+Cl2
  thu dc Mg
   
 6. manuyuhee

  manuyuhee Guest

  Bài này sai ở chỗ đấy, do hh còn cả [TEX]K_2CO_3[/TEX]
  Đầu tiên hoà tan hỗn hợp vào trong nước lọc chất rắn đem sấy khô được [TEX]MgCO_3 ,BaCO_3[/TEX]
  nung chất rắn đến khối lượng không đổi, được BaO và MgO, đem hoà vào trong nước dư lọc chất rắn không tan, sấy khô được MgO.
  dd lúc này là [TEX]Ba(OH)_2[/TEX].
  Sục khí [TEX]CO_2[/TEX] dư vào dd, rồi đem cô cạn dd thu được, nhiệt phân hoàn toàn
  được [TEX]BaCO_3[/TEX]
  [TEX]Ba(OH)_2 + 2CO_2 ---> Ba(HCO_3)_2 [/TEX]
  nung [TEX]BaCO_3[/TEX] được BaO
   
 7. minhtuyb

  minhtuyb Guest

  NEXT:
  Bài 29: Có 5 mẫu kim loại: Ba, Mg, Fe, Ag, Al. Nếu chỉ có H2SO4 loãng ( không được dùng bất kì chất nào khác kể cả quỳ tím nước nguyên chất, có thể nhận biết được những kim loại nào)?
  :D
   
 8. --------------Ba---------Mg---------Fe--------------Ag-------------Al
  H2SO4 kt,k--------k-----------k---------------it--------------k
  Ag+-----------\--------<>----------ht--------------\---------------<>

  kt: kết tủa
  k: khí
  \: không xét đến
  <>: không có hiện tượng
  tạm thời được 3c :D
  Ba, Fe, Ag
   
 9. yumi_26

  yumi_26 Guest

  Tiếp
  Một hỗn hợp gồm: BaCO3, BaSO4, KCl, MgCl2. Bằng phương pháp hóa học, hãy tách riêng từng chất.
   
 10. Dùng nước => Chia thành hai nhóm:
  Nhóm 1: không tan gồm BaCO3 và BaSO4
  Nhóm 2: tan gồm KCl, MgCl2
  Nhóm 1: Dùng HCl => Có khí là BaCO3
  PT BaCO3 + 2HCl ===> BaCl2 + CO2 + H2O
  Lọc chất rắn không tan thu được BaSO4
  Laays dung dịch nước lọc cho tác dụng với Na2CO3 => Lại thu được kết tủa BaCO3
  Na2CO3 + BaCl2 ----> BaCO3 + 2NaCl
  Nhóm 2: Dùng NaOH=> kết tủa => MgCl2
  MgCl2 + 2KOH ---> 2KCl + Mg(OH)2
  Lọc bỏ kết tủa thu được dung dịch nước lọc là KCl
  Lấy kết tủa cho tác dụng với HCl ---> Lại thu được MgCl2.
  @ Thân@
   
 11. minhtuyb

  minhtuyb Guest

  Típ:
  Bài 139: Hãy tách riêng từng oxit dưới dạng rắn ra khỏi hỗn hợp 3 oxit sau: Al2O3, MgO, Fe2O3 với điều kiện không làm biến đổi lượng mỗi chất có trong hỗn hợp.
   
 12. vctpro

  vctpro Guest

  cho hỗn hợp vào dd NaOH dư =>Al2O3 tan +NH3 -->Al(OH)3 nhiệt phân --> Al2O3
  2 chất còn lại cho hơi CO nung nóng qua --->MgO và Fe
  cho vào dd CuCl2 dư=> Fe tan lọc Mgo
  sục NH3 vào dd ---> Fe(OH)2 nhiệt phân trong O2 dư ---->Fe2O3
   
 13. [tex]Fe+CuCl_2--->FeCl_2+Cu[/tex]
  Fe tan Cu sinh ra lọc có (MgO và Cu)+HCl dư-->MgCl2-->Mg(OH)2--->MgO
   
 14. Theo mình làm thế này:D :
  Cho CO (dư) đi qua => chỉ có sắt phản ứng, đem sắt thu được t/d với oxi dư (có điều kiện cho vào phòng chỉ có oxi).
  Còn lại MgO, Al2O3 cho t/d với NaOH (dư) => Al2O3 tan còn MgO ko pư, chắt kết tủa thu được MgO.
  Còn dd NaAlO2 đem t/d với CO2 thu được Al(OH)3, đem nhiệt phân thu được Al2O3
  Các PTHH:
  3CO + Fe2O3 => 2Fe + 3CO2
  4Fe + 3O2 => 2Fe2O3
  NaAlO2 + CO2 + H2O => Al(OH)3 + NaHCO3
   
 15. vctpro

  vctpro Guest

  quên mất có Cu sinh ra
  :D
   
 16. vctpro

  vctpro Guest

  bạn lại có chỗ sai giống mình rùi
  chỉ có Fe phản ứng nhưng đây là hỗn hợp thì lọc sao dc
   
 17. minhtuyb

  minhtuyb Guest

  Chỉ có sắt phản ứng nhưng sắt vẫn ở trong hh mà, đâu bị tách ra đâu bạn :))
  *Bài này cũng đơn giản thui mà, các bạn suy nghĩ nhiều làm gì =)):

  -Đầu tiên cho hh vào [TEX]NaOH[/TEX], thu đc dd [TEX]NaAlO_2[/TEX] và phần rắn [TEX]Fe_2O_3;MgO[/TEX]. Sau đó thực hiện chuyển hoá:
  [TEX]NaAlO_2 \rightarrow Al(OH)_3 \rightarrow Al_2O_3 \rightarrow Al[/TEX]
  Chỗ này thống nhất, ý kiến chém :)) !!!
  -Típ theo khử phần rắn [TEX]Fe_2O_3;MgO[/TEX] bằng [TEX]CO[/TEX] dư trong điều kiện có nhiệt độ, sau p/ứng thu đc phần rắn [TEX]Fe;MgO[/TEX]
  Đến đây sao nhỉ....................khó quá :)).................. Giỡn tí thui, các bạn học t/c hoá học nhiều quá mà quên mất một t/c vật lí quan trọng của sắt là tính nhiễm từ =)). Vậy đơn giản là dùng nam châm điện để tách [TEX]Fe[/TEX] ra khỏi hh thui, đâu có j` khó. Khi post cứ tưởng chỗ này là dễ nhất vì bài không giới hạn chỉ dùng pp hoá học mà :)), vậy mà...........=))........
  Hay thanks phát khích lệ post đề típ cho anh em nào =))
   
 18. yumi_26

  yumi_26 Guest

  Tiếp:
  Cho các dd gồm: NaOH, H2SO4, BaCl2, MgCl2, Na2CO3. Ko dùng thêm hóa chất, hãy nhật biết từng dd trên.
   
 19. nhận biết

  đổ vào nhau
  nhóm có kết tủa trắng xuất hiện là H2SO4,BaCl2,Na2Co3,MgCl2
  còn lại là NaOH
  dùng NaOH nhận ra MgCl2 có kết tủa
  [tex]2NaOH+MgCl_2--->Mg(OH)_2+2NaCl[/tex]
  MgCl2 nhận ra Na2Co3 có kết tủa
  [tex]MgCl_2+Na_2CO_3--->MgCO_3+2NaCl[/tex]
  Na2Co3 nhận ra BaCl2 có kết tủa
  [tex]Na_2CO_3+BaCL_2--->BaCO_3+2NaCl[/tex]
  và cuôi cung còn lại H2SO4
   
  Last edited by a moderator: 26 Tháng mười hai 2011
 20. yumi_26

  yumi_26 Guest

  Muối ăn có lẫn tạp chất CaCl2, MgCl2, Na2SO4, MgSO4, CaSO4. Trình bày phương pháp hóa học để thu được muối ăn tinh khiết.
   
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY