Hóa hóa 11 bảo toàn điện tích

Tamkami@gmail.com

Học sinh mới
Thành viên
23 Tháng bảy 2017
23
1
6
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

dd X chứa 0,2 mol Ca2+ , 0,08 mol Cl-; z mol HCO3- và t mol NO3- , cô cạn X rồi nung đến khối lượng hok đổi thu 16,44 g cr Y, nếu thêm t mol HNO3 rồi nung dd đến cạn thì thu đc muối khan có khối lượng là
:):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):r3:r3:r3:r3:r3:r3:r3:r3:r3:r3:r3:r3:r3:r3:r3:r3:r3:r3:r3:r3mong các bn giú cho
 

whitetigerbaekho

Học sinh tiến bộ
Thành viên
21 Tháng mười một 2012
2,792
58
266
California,US
Ta có: 0,2.2 = 0,08.1+x+y => x+y = 0,32 (*)
Khi cô cạn, rồi nung thì xảy ra quá trình:
2HCO3 - -> CO3 2- + CO2 + H2O
x...............x/2
CO3 2- -> CO2 + O2-
x/2......................x/2
NO3 - ->NO2 - + 1/2O2
y...........y
Khối lượng chất rắn Y:
mY = mCa2 + mO2- + mCl- + mNO2- =16,44g
<=> 40.0,2 + 16.x/2 + 0,08.35,5 + 46y = 16,44
<=> 8x + 46y = 5,6 (**)
Từ(*) và (**), ta được: x= 0,24 mol, y = 0,08 mol.
=> dd X : 0.2 Ca2+ ; 0.08 Cl- ; 0.24 mol HCO3- ; 0.08 mol NO3- tác dụng với 0.08 mol HNO3

HCO3- + H+ --> CO2 + H2O
0.08-----0.08-----0.08

dung dịch còn lại 0.2 Ca2+ ; 0.08 Cl- ; 0.16mol HCO3- ; 0.16 mol NO3- khi cô cạn thì HCO3- chuyển thành CO3 2-
=> Thành phần muối sau khi phản ứng với HNO3, gồm 0.2 mol Ca2+ ; 0.08 Cl- ; 0.08mol CO3 2- ; 0.16 mol NO3-

=>m = 0.2*40 + 0.08*35.5 + 0.08*60 + 0.16*62 = 25.56g
 
Top Bottom