Sử 6 Họ Khúc, họ Dương, chiến thắng Bạch Đằng

linh28052004@gmail.com

Học sinh mới
Thành viên
7 Tháng năm 2021
1
2
6

Phạm Tùng

Học sinh chăm học
Thành viên
22 Tháng mười một 2020
362
1,108
111
Nam Định
THPT Trần Hưng Đạo
Nêu những cống hiến của nhà họ Khúc và nhà họ Dương trong cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ cảu nhà họ Khúc và nhà họ Dương.
* Họ Khúc:
+ Giữa năm 905 , Tiết độ Độc Cô Tổn bị giáng chức.
+ Khúc Thừa Dụ đánh chiếm Tống Bình rồi tự xưng là là Tiết độ sứ ,xây dựng một chính quyền tự chủ.
* Họ Dương:
- Năm 930 , quân Nam Hán tấn công nước ta.
- Khúc Thừa Mĩ chống cự không nổi , bị bắt về Quảng Châu.
- Nhà Hán thiết lập ách thống trị nước ta , đặt cơ quan đô hộ ở Tống Bình.
- Năm 931 , Dương ĐÌnh Nghệ đem quân từ Thanh Hóa ra bao vây , tấn công Tống Bình.
=> Họ Dương là cơ sở để chúng ta tiến lên đến thời đại độc lập hoàn toàn.
Rút ra bài học lịch sử gì từ chiến thắng sông Bạch Đằng.
  • Luôn đề cao cảnh giác trước kẻ thù.
  • Luôn có sự chủ động,sự thông minh sáng tạo tìm hiểu,lợi dụng điểm yếu của kẻ thù.
  • Phải biết kết hợp với sức mạnh của nhân dân.
Chúc bạn học tốt!!!
 
Top Bottom