Toán 9 hình trụ - giúp mình với các bạn

toilacream

Học sinh
Thành viên
28 Tháng tư 2019
35
5
21
Hà Nội
vinschool

Thủy Ling

Cựu Mod Sinh học
Thành viên Test
Thành viên
19 Tháng chín 2017
2,249
2,409
409
Phú Yên
trung học
[tex]S_{đ}=\frac{1}{2}S_{xq} \Leftrightarrow \frac{2\Pi.R^2}{2\Pi.R.h}=\frac{1}{2}\rightarrow R = \frac{h}{2}[/tex]
Lượng nước cần đổ thêm vào là : [tex]V_{2}=V-V_{1}=\Pi.(\frac{h}{2})^2.h-\Pi(\frac{h'}{2})^2.h'=\Pi.(\frac{20}{2})^2.20-\Pi(\frac{15}{2})^2.15=1156,25\Pi (cm^3)[/tex]
với [tex]V_{2}[/tex] là lượng nước cần đổ vào để đầy chậu,
[tex]V_{1}[/tex] lượng nước có sẵn trong chậu,
V thể tích cái chậu hình trụ
h : chiều cao chậu hình trụ
h' chiều cao nước có sẵn
một cái chậu hình trụ cao 20cm. Sđáy= [tex]\frac{1}{2}[/tex] Sxung quanh . trong chậu nước có nước cao đến 15 cm. hỏi phải thêm bao nhiêu nước vào chậu để vừa đầy chậu?
 
Top Bottom