Toán 12 hình không gian

T

thodisan

1. Bài này có nhiều cách lắm(mà nói chung thì hình học là có nhiều cách)
C1: Chọn 2 điểm bất kì thuộc Ox: O(0;0;0) và A(1;0;0)
Dựng vectơ OA và OM, tích hữu hướng 2 vectơ này được pháp tuyến của mp(a)
Bây hh ta có pháp tuyến và điểm M thuộc mp(a) =>mp(a).
C2: Phương pháp chùm
đưa phương trình đường thẳng Ox về dạng tổng quát. Tức là ta sẽ có pt đường thẳng tương ứng với hệ 2 phương trình mặt phẳng (P) và (Q).
Khi đó phương trình chùm các mặt phẳng chứa đường thẳng Ox có dạng:
n(P) + m(Q) = 0 , với nm là các hệ số. Chọn m (hoặc n cũng được) bằng 1 ta có
n(P) + (Q) = 0. (=> đây là pt chùm)
Bây h đề bài trở thành lập phương trình mặt phẳng đi qua giao điểm 2 mp (P) và (Q), đồng thời qua điểm A. Bạn chỉ việc thay toạ độ điểm A vào pt chùm tìm ra n rồi thế n ngược lại pt chùm là đc pt mp (a).

2. Bạn lập phương trình đường thẳng CD:
lập vectơ CD (đây là chỉ phương của đường thẳng). Bây h có chỉ phương và 1 điểm C (hoặc D) thuộc đường thẳng rồi bạn lập phương trình nó dạng tham số hoặc chính tắc đều đc.
Nếu để pt dạng tham số ta có pt có dạng:
x = x0 + at
y = y0 + bt t Є R
z = x0 + ct
lần lượt thay x, y,z vào phương trình mp (a) tìm được t . thay t lại phương tham số trên ta được toạ độ giao điểm.
Nếu phương trình CD dạng chính tắc bạn chuyển lại nó về tham số hoặc chuyển về dạng tổng quát. Dạng tổng quát bạn được 2 pt mặt phẳng rồi ghép với phương trình mặt phẳng (a) nữa bạn sẽ được hệ 3 pt 3 ẩn. Bấm máy tính tiếp nhé bạn. :D
 
M

master007

làm cụ thể ra giúp mình với:-j.:-j.:-j.:-j.:-j.:-j.:-j.
(*).(*).(*).(*).(*).(*).(*).(*).(*).(*).(*).(*).(*).(*).(*).(*).(*)(*).(*).(*).(*).(*).(*).(*).(*).
 
M

master007

làm cụ thể ra giúp mình với:-j.:-j.:-j.:-j.:-j.:-j.:-j.
(*).(*).(*).(*).(*).(*).(*).(*).(*).(*).(*).(*).(*).(*).(*).(*).(*)(*).(*).(*).(*).(*).(*).(*).(*).
 
M

mem.hoc.mai

làm cụ thể ra giúp mình với:-j.:-j.:-j.:-j.:-j.:-j.:-j.
(*).(*).(*).(*).(*).(*).(*).(*).(*).(*).(*).(*).(*).(*).(*).(*).(*)(*).(*).(*).(*).(*).(*).(*).(*).

Sao ku ko chịu khó đọc sách ấy, mấy dạng cơ bản này sách tham khảo nào chả có, bắt mí mem post lên mần chi cho khổ .
mấy cuốn hình của Trần Phương hay Lê Hồng Đức ấy .chúc vui .
 
Top Bottom