Toán Hình học

Tiêu Hàn

Học sinh mới
Thành viên
23 Tháng năm 2017
76
9
11
23
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Trong không gian Oxyz, cho điểm M ( [tex]\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0[/tex] ) và mặt cầu (S) : [tex]x^{2}[/tex] + [tex]y^{2}[/tex] + [tex]z^{2}[/tex] = 8. Đường thẳng d thay đổi, đi qua điểm M, cắt mặt cầu (S) tại 2 điểm A,B phân biệt. Tính dienj tích lớn nhất S của tam giác OAB
A. [tex]2\sqrt{2}[/tex]
B. [tex]2\sqrt{7}[/tex]
C. 4
D. [tex]\sqrt{7}[/tex]
 
Top Bottom