hình học tọa độ không gian

H

hoamai2931

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Cho A(1,2,1) và B(-1,3,2) C(3,4,2) và mặt phẳng (P):2x-3y-z+1=0. Tìm M thuộc (P) thỏa mãn [TEX]MA^2+2MB^2+MC^2=45[/TEX]. đồng thời khoảng cách từ điểm M đến đương thẳng đi qua D (1,3,2) và vuông góc với (ABC)=[TEX]\sqrt{6}[/TEX]
..................Mong mọi người giúp đỡ.......................
 
Top Bottom