hình học nè

B

boyxuthanh

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Cho [tex]\large\Delta[/tex]ABC cân tại A, nội tiếp trong đường tròn tâm O bán kính [TEX]R=2a[/TEX] và [TEX]\hat{A} =120^o[/TEX]. Trên đường thẳng vuông góc với mp(ABC) tại A lấy điểm S sao cho [TEX]SA=a\sqrt3[/TEX]. Gọi I là trung điểm của BC. Tính số đo góc giữa SI với hình chiếu của nó trên mp(ABC) và bán kính của mặt cầu ngoại tiếp tứ diện SABC theo a.
 
Top Bottom