hình học giải tích trong không gian

A

ankhang1997

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Tìm M thuộc \[d:\left\{ \begin{array}{l}
x = 1 - t\\
y = - 3 + 2t\\
z = 3 + t
\end{array} \right.\]
biết A(6;3;-1) và B(2;0;1)

1) MA + MB nhỏ nhất
2) diện tích AMB nhỏ nhất
3)\[\overrightarrow {MA} + \overrightarrow {MB} \] có độ dài nhỏ nhất
4)\[\overrightarrow {MA} + \overrightarrow {MB} + \overrightarrow {MC} \] có độ dài nhỏ nhất, C(4;2;2)
 
Top Bottom