Toán 8 Hình bình hành

7 1 2 5

TMod Toán
Cu li diễn đàn
19 Tháng một 2019
6,493
10,865
1,116
16
Hà Tĩnh
THPT Chuyên Hà Tĩnh
Gọi J là trung điểm của EF.
Ta có:
QN là đường trung bình [TEX]\Delta EDC \Rightarrow QN//DC[/TEX]
QJ là đường trung bình [TEX]\Delta EDF \Rightarrow QJ //DC \Rightarrow Q,N,J [/TEX] thẳng hàng.
Tương tự ta cũng chứng minh được M,J,P thẳng hàng.
Từ đó [TEX]MP,NQ,EF[/TEX] đồng quy tại J.
Lại có MNPQ là hình bình hành nên [TEX]J[/TEX] là trung điểm của MP và NQ.
Mà [TEX]QN=\frac{1}{2}DC,QJ=\frac{1}{2}DF \Rightarrow DC=2DF \Rightarrow F[/TEX] là trung điểm DC.
Tương tự thì [TEX]E[/TEX] phải là trung điểm AB.


Nếu bạn có thắc mắc thì đừng ngần ngại trả lời vào ngay topic này nhé.
 
  • Like
Reactions: Timeless time
Top Bottom