Toán Hình 8 khó

maloimi456

Học sinh tiến bộ
Thành viên
31 Tháng mười 2014
1,635
231
201
20
$\color{Blue}{\bigstar{\fbox{EARTH}\bigstar}}$
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1: Trên cạnh hình vuông ABCD lấy [tex]BE=\frac{1}{3}BC[/tex]. Trên tia đối của CD lấy F sao cho [tex]CF=\frac{1}{2}BC[/tex]. Gọi M là giao điểm của AE, BF. CM: [tex]AM\perp CM[/tex]
2: Cho tam giác ABC nhọn. Các đường cao AD, BE, CF cắt nhau tại H. M là trung điểm BC. Đường thẳng qua H vuông góc với HM cắt AB, AC tại P, Q. CM:
a, H là giao điểm các đường phân giác của [tex]\triangle DEF[/tex] (rồi)
b, [tex]\triangle AHP[/tex] đồng dạng [tex]\triangle CMH[/tex]
c, [tex]\triangle MPQ[/tex] cân
3: Cho [tex]\triangle ABC[/tex] có AB=c,AC=b,BC=a. Các tia phân giác BM, CN cắt tại D.
a, Tính AN theo a,b,c
b, Giả sử 2.BD.CD=BM.CN. CM: [tex]\triangle ABC[/tex] vuông
 
  • Like
Reactions: Kagome811

hanh2002123

Cựu Phụ trách nhóm Anh | Cựu Mod Văn
Thành viên
3 Tháng một 2015
2,257
2,494
524
20
Bắc Giang
Trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Quốc Gia Hà Nội
3. a,
Xét $\Delta ABC $có CN là phân giác của góc C
=> $\frac{AN}{AC}=\frac{BN}{BC}=\frac{AN+NB}{AC+BC}=\frac{c}{a+b}$
=> $AN=\frac{c}{a+b}.AC=\frac{bc}{a+b}$
 

hanh2002123

Cựu Phụ trách nhóm Anh | Cựu Mod Văn
Thành viên
3 Tháng một 2015
2,257
2,494
524
20
Bắc Giang
Trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Quốc Gia Hà Nội
Bài 1:
Geogebra online (1).png
Vì TG ABCD là hình vuông và AC là đường chéo => Góc ACB= góc DAC.
Hay góc ACE=Góc DAC.
Mà [tex]\widehat{DAC}+\widehat{CAE}+\widehat{EAB}=90^0[/tex]
=> [tex]\widehat{ACE}+\widehat{CAE}+\widehat{EAB}=90^0[/tex]
.... ( bn thử nghĩ cách cm góc BAE= góc ECM, mik thì buồn ngủ lắm r :v mai để Khang nó làm :v )
 

iceghost

Cựu Mod Toán
Thành viên
TV BQT xuất sắc nhất 2016
20 Tháng chín 2013
5,014
7,465
891
TP Hồ Chí Minh
Đại học Bách Khoa TPHCM
1) Tưởng Hạnh làm rồi -_-
168.PNG
Tia $CM$ cắt tia $AB$ tại $I$
Tia $AM$ cắt tia $DC$ tại $K$

Có $\dfrac{CK}{AB} = \dfrac{CE}{BE} = 2$ (Ta-lét)
$\iff \dfrac{CF + FK}{AB} = 2$
$\iff \dfrac{\dfrac12AB + FK}{AB} = 2$
$\iff \dfrac{FK}{AB} = \dfrac32$
Mà $\dfrac{FK}{AB} = \dfrac{FM}{BM}$ (Ta-lét)
$\iff \dfrac{FM}{BM} = \dfrac32$
Mà $\dfrac{FM}{BM} = \dfrac{CF}{BI}$ (Ta-lét)
$\iff \dfrac{CF}{BI} = \dfrac32$
Mà $\dfrac{CF}{BE} = \dfrac{\dfrac12.BC}{\dfrac13.BC} = \dfrac32$
$\implies BI = BE$
$\implies \triangle{BIE}$ vuông cân tại $B$
$\implies \widehat{BEI} = 45^\circ$
Mà $\widehat{DBC} = 45^\circ$
$\implies \widehat{BEI} = \widehat{DBC}$
$\implies IE // BD$ hay $IE \perp AC$
Từ đây bạn tự suy ra $E$ là trực tâm của $\triangle{ACI}$
$\implies AE \perp CI \iff AM \perp CM$
 
Top Bottom