Toán [Hình 7] 37 bài Toán nâng cao cho học sinh giỏi

Vũ Lan Anh

Học sinh gương mẫu
Thành viên
9 Tháng sáu 2018
1,330
2,521
331
Thái Nguyên
FBI-CIA
Bài 1: Trên các cạnh Ox và Oy của góc xOy, lấy các điểm A và B sao cho OA = OB. Tia phân giác của các góc xOy cắt AB ở C. Chứng minh rằng:
C là trung điểm của AB
Capture.PNG
GIẢI:
Gọi giao điểm của OC và AB là I
Ta có: Vì OC là phân giác góc xOy nên
:cool: AOC = :cool:BOC= [tex]\frac{1}{2}[/tex] :cool:xOy(1)
theo giả thiết ta có: OA =OB(2)
OC: cạnh chung(3)
Từ (1),(2) và (3) suy ra: :)AOC=:)BOC => AC=BC hay C là trung điểm của AB( đpcm)
Bài 2:
Capture.PNG
GIẢI
a, Ta có : Vì M là trung điểm của AC nên:
AM= MC(1)
theo giả thiết ta lại có: BM= MK(2)
:cool:AMB=:cool:KMC( đối đỉnh) (3)
Từ 1, 2,3 suy ta :)AMB=:)KMC => :cool:BAM =:cool:KCM = 90
b, Chứng minh tương tự ý a ta có: :)AMK =:)BMC => :cool:AKM= :cool:CBM . Suy ra AK// BC
Bài 3: Cho tam giác ABC, D là trung điểm của AC, E là trung điểm của AB. Trên tia đối của AB. Trên tia đối của tia DB lấy điểm N sao cho DN = DB. Trên tia đối của tia EC, lấy điểm M sao cho EM = EC. Chứng minh rằng A là trung điểm của MN.

P/s:): tam giác
:cool:: góc
 

Vũ Lan Anh

Học sinh gương mẫu
Thành viên
9 Tháng sáu 2018
1,330
2,521
331
Thái Nguyên
FBI-CIA
có bạn nào biết giải bài 5 k ạ .. giải zùm mình bài 5 nhá
Bài 5: Tam giác ABC có AC > AB, tia phân giác của góc A cắt BC ở D. Trên AC lấy điểm E sao cho AE = AB. Chứng minh rằng AD vuông góc với BE.
Capture.PNG
Giải
Ta có: AD là phân giác :cool:BAC<=> phân giác:cool:BAE(1)
mà AB=AE=> :)ABE cân. (2)
Từ 1 và 2 suy ra: AD vuông góc với BE
 

Vũ Lan Anh

Học sinh gương mẫu
Thành viên
9 Tháng sáu 2018
1,330
2,521
331
Thái Nguyên
FBI-CIA
Bài 19:
a,
Capture.PNG
Ta có;
M là trung điểm BC=> MB=MC
=> AM = \frac{1}{2} BC= BM = MC
=> :)AMB cân=> :cool:BAM =:cool:ABM(1)
:)AMC cân=> :cool:MAC =:cool:MCA(2)
Cộng (1) và (2) ta được: :cool:BAM+ :cool:ABM+:cool:MAC+:cool:MCA=:cool:B+:cool:C+:cool:BAC=180=> :cool:BAM+:cool:MAC=90
:cool:BAM+:cool:MAC=:cool:BAC=90 (đpcm)
 

Attachments

  • Capture.PNG
    Capture.PNG
    8 KB · Đọc: 94

Lam Như Thiên

Học sinh
Thành viên
6 Tháng tám 2018
41
5
21
Bình Thuận
THCS Hàm Chính
bài 5 mk k biết vẽ hình nên thông cảm nha
giải
Gọi I là giao điểm của AD và BE
Vì AD là tia phân giác góc A
=>BÂI=EÂI
Xét tam giác BAI và tam giác EAI
Có: AB=AE (giả thiết)
BÂI=EÂI (CMT)
AD là cạnh chung
=>tam giác BAI= tam giác EAI (c.g.c)
=>góc AIB = góc AIE (1)
Ta có : góc AIB +góc AIE=180* (2)
Từ (1) và (2)
=> góc AIB= góc AIE=90*
=>AD vuông góc với BE
 
Top Bottom