hiện tượng rỉ nhựa và ứ giọt

L

lucky_star114

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Hiện tượng rỉ nhựa và ứ giọt ở cây chứng tỏ:
  • nhờ lực hút của lá, nước đã được đưa từ rễ lên thân lên lá.
  • nhờ lực đẩy của rễ nước đã được đưa từ rễ lên thân.
  • nhờ áp suất của rễ nước đã được đẩy từ rễ lên bó mạch gỗ của thân.
  • nhờ lực trung gian của lá nước đã được đưa từ rễ lên thân lên lá..
câu hỏi bên hocmai đó!
tớ chọn B nhưng sai? mấy bạn giải thik dùm tớ nhé!
thank nhiều....nhiều....:)
 
L

lananh_vy_vp

nhờ lực hút của lá, nước đã được đưa từ rễ lên thân lên lá.
nhờ lực đẩy của rễ nước đã được đưa từ rễ lên thân.
nhờ áp suất của rễ nước đã được đẩy từ rễ lên bó mạch gỗ của thân.
nhờ lực trung gian của lá nước đã được đưa từ rễ lên thân lên lá..
 
A

anhvodoi94

* Hiện tượng rỉ nhựa và ứ giọt ở cây chứng tỏ:

A. Nhờ lực hút của lá, nước đã được đưa từ rễ lên thân lên lá.
B. Nhờ lực đẩy của rễ nước đã được đưa từ rễ lên thân.
C. Nhờ áp suất của rễ nước đã được đẩy từ rễ lên bó mạch gỗ của thân.
D. Nhờ lực trung gian của lá nước đã được đưa từ rễ lên thân lên lá..

=> Do áp suất rễ . Bạn có thể xem lại SGK lớp 11 . Chú ý : Hiện tượng này xảy ra vào những hôm ẩm ướt và đối với các cây thân thảo, cây bụi .
 
Top Bottom