GDCD Hiến pháp

Chamm_

Học sinh mới
Thành viên
29 Tháng tư 2022
1
0
1
15
Bình Định

Thu Phương 195

Học sinh chăm học
Thành viên
11 Tháng sáu 2020
583
1
1,026
146
Hà Nam
Tư vấn cộng đồng
- Theo nội dung Hiến pháp 1992 thì: Hiến pháp này quy định chế độ chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, cơ cấu, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của các cơ quan Nhà nước, thể chế hoá mối quan hệ giữa Đảng lãnh đạo, nhân dân làm chủ, Nhà nước quản lý.
- Ý thứ 2 thì em gõ lên mạng xem là có em nhé. Vì nó theo quy định riêng của pháp luật rồi. Giờ chị viết lại sợ vi phạm nội quy.
 
Top Bottom