hidrocacbon nay moi nguoi

K

kimhoao0o

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Một hỗn hợp khí A gồm hidro và hidrocacbon X, mạch hở, A có tỉ khối so với
5dd6d378c534f98bbf7a8b5f13877de9.jpg
bằng 7,5. Cho hỗn hợp A qua bột niken nung nóng đến khi phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp khí B không làm mất màu dung dịch brom. B có tỉ khối so với A là 2. Công thức cấu tạo của X (biết X có thể được điều chế trực tiếp từ rượu etylic) là:
 
T

trang14

Một hỗn hợp khí A gồm hidro và hidrocacbon X, mạch hở, A có tỉ khối so với
5dd6d378c534f98bbf7a8b5f13877de9.jpg
bằng 7,5. Cho hỗn hợp A qua bột niken nung nóng đến khi phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp khí B không làm mất màu dung dịch brom. B có tỉ khối so với A là 2. Công thức cấu tạo của X (biết X có thể được điều chế trực tiếp từ rượu etylic) là:

Ô cái đề có vấn đề rồi bạn ơi
sửa bổ xung đi ^^
 
H

hyo_wannie_06

ồ cái đề hình như bị sao í
đọc chả hỉu cái ji
A có tỉ khối hơi với cái gi` ?
 
Top Bottom