Toán 11 Help nốt lần này mn

ChickenGolden

Học sinh mới
Thành viên
13 Tháng mười 2022
62
32
11
16
Thanh Hóa
Last edited:

Hy _ Nhiên

Cựu TMod Cộng đồng
Thành viên
5 Tháng mười một 2018
499
1,202
126
18
Nghệ An
THcS Quỳnh Hồng
1.
M= ([math]cos^2(23)+cos^2(67)+cos^2(27)+cos^2(63)+cos^2(53)+cos^2(37)+cos^2(43)+cos^2(47)+cos^2(33)[/math]M=[math][cos^2(23)+sin^2(23)] + [cos^2(27)+sin^2(27)] + [cos^2(53)+sin^2(53)] + [cos^2(43)+sin^2(43)] + cos^2(33)[/math]M= 1+1+1+1 + 0,84
 
  • Like
Reactions: minhhoang_vip

Hy _ Nhiên

Cựu TMod Cộng đồng
Thành viên
5 Tháng mười một 2018
499
1,202
126
18
Nghệ An
THcS Quỳnh Hồng
2.
[math][2sin^2(x)+3sinxcosx+4cos^2(x)][/math]chia tất cả cho cos^2
[math]=2sin^2(x)/cos^2+3sinxcosx/cos^2+4cos^2/cos^2(x)[/math][math]=2tanx^2+3tanx+4[/math][math]=2sin^2(x)+3sinxcosx+4cos^2(x)[/math] [math]=2sin^2(x)/cos^2+3sinxcosx/cos^2+4cos^2/cos^2(x)[/math][math]=2tanx^2+3tanx+4[/math]thay tanx vào
tương tự [math](5sin^2(x)+6cos^2(x)[/math]chia tất cả cho cos^2
=[math]5tan^2(x)+6[/math]thay tanx vào
 
  • Like
Reactions: minhhoang_vip
Top Bottom