help me bài này

S

sanhobien_23

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1, Trong mp tọa độ Oxy cho tam giác ABC có trung điểm cạnh AB là M(-1, 2), tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác là I(2, -1). Đường cao kẻ từ A có pt: 2x+y+1=0. Tìm tọa độ đỉnh C

2, trong không gian tọa độ Oxyz cho A(1,2,-1), B(-1,1,2), C(2,-1,-2), D là đỉnh thứ tư của hbh ABCD. Tìm tọa độ điểm M thuộc trục cao sao cho V khối chóp M.ABCD = 4

3, Trong mp tọa độ Oxy cho tam giác ABC có B(-1,2,1), đường phân giác trong góc A có pt: x+2y-5=0. Trọng tâm tam giác ABC là G(1/3, 2/3). Viết pt đuờng thẳng BC

THANKS:D
 
N

ngoisaohieulongtoi92

1, Trong mp tọa độ Oxy cho tam giác ABC có trung điểm cạnh AB là M(-1, 2), tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác là I(2, -1). Đường cao kẻ từ A có pt: 2x+y+1=0. Tìm tọa độ đỉnh C

2, trong không gian tọa độ Oxyz cho A(1,2,-1), B(-1,1,2), C(2,-1,-2), D là đỉnh thứ tư của hbh ABCD. Tìm tọa độ điểm M thuộc trục cao sao cho V khối chóp M.ABCD = 4

3, Trong mp tọa độ Oxy cho tam giác ABC có B(-1,2,1), đường phân giác trong góc A có pt: x+2y-5=0. Trọng tâm tam giác ABC là G(1/3, 2/3). Viết pt đuờng thẳng BC

THANKS:D
câu 1:
e viết phương trình dt IM vì có 2 điểm rồi là x+y-1=0.IM vuông góc với AB => pt dt AB có dạng x-y+m=0 mà M thuộc AB=> thay điểm M vào tìm m=3=> pt dt AB là x-y+3=0 từ đây gọi tọa độ điểm A(y-3,y),B(x,3-x).mà M là trung điểm AB=> xA+yA=2xM và yA+yB=2yM thay tọa độ A,B vào tìm đc y1,y2 thì tìm đc tọa độ A,B .có điểm A,I,B thì em tính độ dài đoạn AI,BI mà I là tâm đường tròn nội tiếp tam giác=>AI=CI và CI=IB từ đây lập hệ tìm đc tọa độ điểm C,em biết công thức tính độ dài rồi chứ?

câu 2 dựa vào thể tích tính đc MH và tìm đc điểm H thoy,chưa tìm nghĩ ra vẽ thêm cái j để tìm điểm M:D.ghép tọa độ thì quên kẻ cái j rồi:D

câu 3 chỗ đỏ kia là Oxyz chứ em nhỉ?đề có vấn đề lộn xị ngậu em ah:Dxem lại nhé
 
Last edited by a moderator:
N

ngoisaohieulongtoi92

chủ pic đâu,vào xem lại cái đề bài ba đi xem nào.....................
 
S

sanhobien_23

Sorry em nhầm
mp tọa độ Oxy đúng roaj
em nhầm cái tọa độ B(-12, 1)

júp em nha:D
 
S

sanhobien_23

àk chị ơj cái bài 1 em không tìm đc y1, y2. em tìm đc hệ như này
y1 +y2 =4
y1 +y2 =4
 
N

nhoc_maruko9x

3, Trong mp tọa độ Oxy cho tam giác ABC có B(-12,1), đường phân giác trong góc A có pt: x+2y-5=0. Trọng tâm tam giác ABC là G(1/3, 2/3). Viết pt đuờng thẳng BC
Nói cho bạn cách làm thui vậy, lười quá :D
Gọi trug tuyến từ B là BM [TEX](M \in AC)[/TEX], biết B rùi, biết G rùi, tìm được toạ độ M.
Lấy đối xứng của B qua phân giác góc A, sẽ dc 1 điểm thuộc AC (chứng minh khá dễ, dựa vào 2 tam giác bằng nhau, bạn tự CM nhé!).
Vậy có 2 điêm thuộc AC rùi, tìm dc Pt đường thẳng AC, từ đó lấy giao 2 đường thẳng để tìm A.
Biết G rùi, B rùi, A rùi thì tìm dc C. Từ đó lập PT đường thẳng BC.
 
N

ngoisaohieulongtoi92

àk chị ơj cái bài 1 em không tìm đc y1, y2. em tìm đc hệ như này
y1 +y2 =4
y1 +y2 =4
hả?thế hả?ahhhhhh.chị lộn:D.đã thay A là tọa độ đó thì B phải khác,em lấy tọa độ điểm A ( y-3,y).B(x,3-x)
sẽ có y-3+x=-2 và y+3-x=4
<=> y+x=1 và y-x=1 ra đc x=0,y=1=>A(-2,1).B(0,3).xong e tính thui:D chị edit lại rùi đó:)
 
Last edited by a moderator:
N

ngockilan227

2, trong không gian tọa độ Oxyz cho A(1,2,-1), B(-1,1,2), C(2,-1,-2), D là đỉnh thứ tư của hbh ABCD. Tìm tọa độ điểm M thuộc trục cao sao cho V khối chóp M.ABCD = 4

lấy tđiểm I của AC => I là tđiểm BD => tọa độ điểm D
tính diện tích hbh ABCD = [AB.AC]
từ công thức tính thể tích hình chóp => độ dài IH => tọa độ điểm H (vì IH vgóc mp (ABCD))
 
S

sanhobien_23

1, cho H(1, 2, 3). Lập ptmp qua H cắt Ox, Oy, Oz tại A, B, C sao cho H là trục tâm tam giác ABC

2, cho mp (P): x+y+z-3=0
A(1,1,1)
B(2,2,2)
Trong các đt qua B và song song với (P), lập ptdt d sao cho k/c từ A đến d max, min

THANKS
 
T

ticktock

1, cho H(1, 2, 3). Lập ptmp qua H cắt Ox, Oy, Oz tại A, B, C sao cho H là trục tâm tam giác ABC

2, cho mp (P): x+y+z-3=0
A(1,1,1)
B(2,2,2)
Trong các đt qua B và song song với (P), lập ptdt d sao cho k/c từ A đến d max, min

THANKS
1)Gọi A(a,0,0) B(0,b,0) C(0,0,c) (a,b,c#0) là gìao điểm của mp cần tìm với Ox,Oy,Oz
ptmp (đoạn chắn) :x/a+y/b+z/c=1
H là trực tâm của tam giác ABC ta có
1/a+2/b+3/c=1
AH vecto.BC vecto=0
BH vecto.AC vecto=0

2)Gọi u=(A,B,C) là VTCP of đường thẳng cần tìm:
gt=>u.n(P)=0 hay A+B+C=0=>C=-A-B
d qua B =>A(x-2)+B(y-2)+C(z-2)=0
=>Ax+By-(A+B)z=0
lập biểu thức khoảng cách A->d được biểu thức theo A B:sau đó bạn xét A=0;khi đó B khác 0 bạn có thể chọn B bằng 1;xét A#0,chọn A=1 thì bạn lại có một biểu thức 1 ẩn B;dùng hàm số sẽ được min/max,so với t/h A=0 thì có kq cần tìm
 
Top Bottom