Toán Hệ tọa độ trong không gian

Tiêu Hàn

Học sinh mới
Thành viên
23 Tháng năm 2017
76
9
11
23
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Trong không gian Oxyz cho ba điểm A(1;-1;1), B(3;1;2), D(-1;0;3). Xét điểm C sao cho tứ giác ABCD là hình thang có hai đáy AB,CD và có góc tại C bằng 45[tex]^{o}[/tex]. chọn khẳng định đúng trong bốn khẳng định sau:
A. C(5;6;6)

B.( 0;1;[tex]\frac{7}{2}[/tex])

C. (3;4;5)

D. Không có điểm C như thế
 
Top Bottom