Toán Hệ tọa độ trong không gian

Tiêu Hàn

Học sinh mới
Thành viên
23 Tháng năm 2017
76
9
11
23
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

TRong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho đường thảng [tex]\Delta[/tex] : [tex]\frac{x}{1}=\frac{y-1}{1}=\frac{z-1}{1}[/tex]. Xét mặt phẳng (P): [tex]m^{2}x-2y+mz+1=0[/tex], m là tham số thực. Tìm tất cả các giá trị của m để đường thẳng [tex]\Delta[/tex] nằm trong mặt phẳng (P)
A. m = 1 và m = -2
B. m = -2
C. m = 1
D. m = -1 và m = -2
 
Top Bottom