Sử 11 Hãy nêu kết quả của cuộc cách mạng Tân Hợi. Vì sao gọi cuộc cách mạng này là cách mạng tư sản không

Đỗ Anh Thái

Học sinh tiến bộ
Thành viên
8 Tháng năm 2016
624
1,360
171
Hà Nội
THPT HVT

Yêu HM

Học sinh tiến bộ
Thành viên
27 Tháng hai 2017
967
1,159
239
20
Bình Thuận
THCS Chợ Lầu
Kết quả CMTH có trong sách á. Còn CMTS không triệt để là vì chưa quét sạch tàn dư phong kiến, giai cấp phong kiến vẫn còn tồn tại.
 

ihattl

Học sinh gương mẫu
Thành viên
21 Tháng chín 2019
1,962
3,052
371
Bình Định
Trường Trung học cơ sở Nhơn Hòa
Hãy nêu kết quả của cuộc cách mạng Tân Hợi. Vì sao gọi cuộc cách mạng này là cách mạng tư sản không triệt để?
* Kết quả
- Đã lật đổ triều đại Mãn Thanh
- Chấm dứt chế độ quân chủ chuyên chế tồn tại lâu đời ở Trung Quốc
- Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển
*Vì:
- Cuộc cách mạng này chưa thủ tiêu thực sự giai cấp phong kiến. Nó không cho phép đụng chạm đến các nước đế quốc xâm lược. Còn yếu tố nữa là chưa giải quyết được vấn đề ruộng đất cho nông dân trog nước
 
Top Bottom