Sinh 6 Hấp thụ nước và muối khoáng

Nguyễn T. Huyền Diệu

Học sinh
Thành viên
19 Tháng chín 2018
30
31
21
18
Thái Bình
THCS Thụy Hồng
1.
a) Hấp thụ nước: Sự xâm nhập của nước từ đất vào tế bào lông hút theo cơ chế thụ động (cơ chế thẩm thấu)
b) Hấp thụ ion khoáng:
- Các ion khoáng xâm nhập vào tế bào rễ cây theo 2 cơ chế:
+ Cơ chế thụ động: một số ion khoáng đi từ đất vào tế bào lông hút theo cơ chế thụ động (đi từ nơi có nồng độ cao sang nơi có nồng độ thấp)
+ Cơ chế chủ động: một số ion khoáng mà cây có nhu cầu cao (ion kali) di chuyển ngược chiều gradien nồng độ, xâm nhập vào rễ theo cơ chế chủ động, đòi hỏi phải tiêu tốn năng lượng.
 

Anh Tuấn Bùi

Banned
Banned
Thành viên
27 Tháng mười hai 2019
595
441
101
Hà Nội
THCS Quang Minh
Khi có nước vào đất , rễ cây sẽ hoạt động liên tục. Rễ cây hút nước chủ yếu là nhờ các lông hút . Nước và muối khoáng được lông hút hấp thụ chuyển qua tới mang gỗ đi lên các bộ phận khác của cây
 
Top Bottom