Toán hằng đẳng thức

Akira Rin

Học sinh chăm học
Thành viên
1 Tháng năm 2017
378
117
61
20
Thanh Hóa
THCS Tây Đô
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1/ có 2 số nguyên liên tiếp nào là hiệu các bình phương của chúng là 2004, 2005
2/ cho x+y=a, xy= -1. Tính [tex](x^2+y^2),(x^3+y^3), (x^2-y^2)^2, (x^6+y^6)[/tex]
3/ cho x-y=2, xy=1. Tính [tex](x^2+y^2),(x^3-y^3), (x^2-y^2)^2, (x^6-y^6)[/tex]
4/ a. cho x+y=a và x-y=b. Tính [tex]x^3-y^3[/tex] theo a,b
b. cho x+y=a và [tex]x^2+y^2=b[/tex]. Tính [tex]x^3+y^3[/tex] theo a, b
 
Last edited:
Top Bottom