Toán 10 Hàm số

7 1 2 5

Cựu TMod Toán
Thành viên
19 Tháng một 2019
6,869
11,464
1,116
Hà Tĩnh
THPT Chuyên Hà Tĩnh
Câu 23. Giải hệ ta có [TEX]x=m-1,y=2-m[/TEX]
Từ đó [TEX]Q=-m^2+3m-2[/TEX]. [TEX]Q_{\max}[/TEX] đạt được khi [TEX]m=\frac{3}{2}[/TEX]. Từ đó ta tính được [TEX]Q_{\max}=0,25[/TEX]
Câu 24. Để tồn tại điểm chung thì đường thẳng đã cho phải tồn tại 1 điểm sao cho [TEX]x^2+y^2=1[/TEX]
Vì [TEX]m^2=(3x-4y)^2 \leq (3^2+4^2)(x^2+y^2)=5^2 \Rightarrow |m| \leq 5[/TEX]

Nếu có thắc mắc gì thì bạn có thể hỏi tại đây, chúng mình luôn sẵn sàng giúp đỡ.
Bạn có thể tham khảo về lý thuyết Đại số 10 tại đây.
 
Top Bottom