Toán 10 Hàm số

7 1 2 5

TMod Toán
Cu li diễn đàn
19 Tháng một 2019
6,644
11,093
1,116
16
Hà Tĩnh
THPT Chuyên Hà Tĩnh
Tìm m để hàm số -(m^2+1)x+m-4 nghịch biến trên khoảng (1;6) và đồng biến trên khoảng (2;8).
Hmm, bài này có vẻ sai đề nhỉ. Nghịch biến trên [TEX](1,6)[/TEX] thì cũng nghịch biến trên [TEX(2,6)[/TEX]; đồng biến trên [TEX](2,8)[/TEX] thì đồng biến trên [TEX](2,6)[/TEX].
 
Top Bottom