Toán 10 hàm số

iceghost

Cựu Mod Toán
Thành viên
TV BQT xuất sắc nhất 2016
20 Tháng chín 2013
5,014
7,437
891
TP Hồ Chí Minh
Đại học Bách Khoa TPHCM
Tính từ từ bạn để ý rằng $f_1(x) = \dfrac{x}{\sqrt{x^2+1}}$, $f_2(x) = \dfrac{x}{\sqrt{2x^2+1}}$, $f_3(x) = \dfrac{x}{\sqrt{3x^2+1}}$
Thế nên dự đoán rằng $f_n(x) = \dfrac{x}{\sqrt{nx^2+1}}$ với $n = 1, 2, 3, \ldots$
Bạn chứng minh bằng quy nạp nhé
 
  • Like
Reactions: Võ Phương Hiền
Top Bottom