Toán Hàm số

thangnguyenst95

Cựu Phụ trách môn Toán
Thành viên
9 Tháng tư 2013
163
214
36
Hà Nội
Cần mn giúp gấp òa òa bài để sắp mốc lên rồi T.T
Phương trình hoành độ giao điểm

$\begin{align}

& {{x}^{2}}-3x+2=m.(x-2) \\

& \Leftrightarrow {{x}^{2}}-(3+m)x+2+2m=0 \\

& \Delta ={{(3+m)}^{2}}-4.(2+2m)={{m}^{2}}-2m+1={{(m-1)}^{2}}\ge 0,\forall m \\

\end{align}$

2 đồ thị cắt nhau tai 2 điểm phân biệt $\Leftrightarrow m\ne 1.$

2 nghiệm đó là

\[\begin{align}

& {{x}_{1}}=2,{{x}_{2}}=m+1. \\

& \Rightarrow {{y}_{1}}=0,{{y}_{2}}=m.(m-1) \\

& AB=\sqrt{{{(m+1-2)}^{2}}+{{\text{ }\!\![\!\!\text{ m}\text{.(m-1) }\!\!]\!\!\text{ }}^{2}}}=\sqrt{{{\text{(m-1)}}^{2}}({{m}^{2}}+1)} \\

& d(O,AB)=\frac{|2m|}{\sqrt{{{m}^{2}}+1}} \\

& {{S}_{0AB}}^{2}=4\Leftrightarrow A{{B}^{2}}.{{d}^{2}}(0,AB)=16\Leftrightarrow {{\text{(m-1)}}^{2}}({{m}^{2}}+1){{\left( \frac{|2m|}{\sqrt{{{m}^{2}}+1}} \right)}^{2}}={{\text{(m-1)}}^{2}}.4{{m}^{2}}=16 \\

& \Leftrightarrow (m-1).2m=\pm 4 \\

& \Leftrightarrow (m-1).m=\pm 2 \\

& \\

\end{align}\]

E tính ra m rồi cộng lại e nhé.
 
  • Like
Reactions: Phác Xán Liệt
Top Bottom