Toán hàm số

quyduongvp02

Học sinh
Thành viên
30 Tháng bảy 2015
118
18
46

baogiang0304

Học sinh chăm học
Thành viên
5 Tháng tám 2016
929
1,004
136
20
Hà Nội
THPT Yên Hòa
câu 1 của bạn ,mình nghĩ bạn sai khoảng đồng biến: phải là (2; dương vô cực)
khi đó x-2>0 =>x>2
hàm số đồng biến <=>tử ax>0
mà x>0
=>a>0
câu2:Ta có :Xđỉnh=m-1
ta lại có hệ số a=1>0
=>hàm số đồng biến trên khoảng (Xđỉnh;dương vô cực)
Đẻ hàm số đồng biến trên khoảng (2;dương vô cực)
<=>m-1 lớn hơn hoặc bằng 2
<=>m lớn hơn hoặc bằng 3
 
Top Bottom