Toán HAM SO LUONG GIAC

Truong Man Tra

Học sinh mới
Thành viên
8 Tháng bảy 2017
21
5
6
Hà Nội
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Bai 1: Ham so luong giac
Minh xin tom tat lai bao quat kien thuc cua bai 1 SGK Toan 11 de moi nguoi tien theo doi noi dung cung nhu minh nam vung them ly thuyet. Con phan ve do thi thi cac ban tu doc trong sach nhe. Rat xin loi moi nguoi vi may tinh nha minh hong ne khong the go co dau duoc, moi nguoi thong cam nha
1. Ham so sin
_ Quy tac dat tuong ung moi so thuc x voi so thuc sinx
sin: R --> R
x --> sinx
=> Ham so sin
Ki hieu: y = sinx
_ Tap xac dinh cua ham so la D = R
_ Tap gia tri la [-1;1]
* Ham so tuan hoan:
- ham so y = f(x) la ham so tuan hoan tren D <=> ton tai 1 so thuc T >0 dong thoi thoa man ca hai dieu kien cua (1)
(1) __ x - T thuoc D ; x + T thuoc D voi moi x thuoc D
__ f(x-T) = f(x)
- So T nho nhat thoa man (1) la chu ki cua ham so y = f(x)
_ Ham sin la ham tuan hoan voi chu ki 2π
_ Ham sin la 1 ham le


2. Ham so cos
_ Quy tac dat tuong ung moi so thuc x voi so thuc cos x
Cos: R --> R
x --> cosx
=> Ham so cos
Ki hieu: y = cosx
_ Tap xac dinh: D = R
_ Tap gia tri la [-1;1]
_ Ham cos la 1 ham tuan hoan voi chu ki 2π
_ Ham cos la ham chan


3. Ham so tan
_ Quy tac dat tuong ung moi so thuc x voi so thuc tanx
y = sinx : cosx xac dinh ham so tan (cosx # 0)
_ Tap xac dinh: R\ {π :2 + kπ ; k thuoc Z}
_ Tap gia tri la R
_ Ham tan la ham tuan hoan voi chu ki π
_ Ham tan la ham le


4. Ham so cot
_ La ham so duoc xac dinh boi cong thuc:
y = cosx : sinx (sinx # 0)
_ Tap xac dinh: R\ {kπ ; k thuoc Z}
_ La ham tuan hoan voi chu ki π
_ La ham le
 

zzh0td0gzz

Học sinh gương mẫu
Thành viên
7 Tháng sáu 2017
2,541
2,066
384
21
Thanh Hóa
ĐH nông nghiệp và phát triển nông thôn
bạn ơi bạn gõ có dấu đi đọc cũng k muốn nữa @@!
 
Top Bottom