Toán 12 Hàm số logarit

minhhoang_vip

Học sinh gương mẫu
Thành viên
16 Tháng năm 2009
1,071
772
309
27
Vũng Tàu
Bà Rịa - Vũng Tàu
ĐHBK HCM
[imath]y=\dfrac{1}{ \log_{2}{x}}[/imath]

[imath]y'=\dfrac{-(\log_{2}{x})'}{ \log_{2}^2{x}} = \dfrac{- \dfrac{1}{x. \ln{2}}}{2\log_{2}{x}} = \dfrac{-1}{(2 \ln{2}).x \log_{2}{x}}[/imath]
 
Top Bottom