Toán 10 Hàm số có chứa dấu giá trị tuyệt đối

Master Kaeton

Học sinh
Thành viên
22 Tháng ba 2020
129
99
36

The Ris

Cựu TMod Hóa
Thành viên
20 Tháng bảy 2020
925
1,304
141
20
Thái Bình
THPT Thái NInh
Mình làm đơn giản như sau nha
Vẽ đồ thị của [imath]-x^2+2x + 3[/imath]
Sau đó ta vẽ [imath]-x^2-2|x| +3[/imath] vằng cách vẽ đối xứng phần đồ thị bên phải trục tung qua bên trái trục tung
Sau đó ta vẽ [imath]|-x^2+2|x|+3|[/imath] bằng cách vẽ đối xứng phần đồ thị bên dưới trục hoành lên bên trên trục hoành

Sau đó tìm giao điểm của 2 đồ thị [imath]y=|-x^2+2|x|+3|[/imath] và [imath]y = 2m-1[/imath] là xong nha

Mình giải có chỗ nào khó hiểu thi bạn hỏi lại nha
Tham khảo thêm kiến thức tại đây.
 
Top Bottom