Toán 10 Hàm số chẵn , hàm số lẻ

manh huy

Học sinh chăm học
Thành viên
2 Tháng bảy 2021
213
266
76
Hà Nội
THCS Ngọc Lâm
b1 thì hiển nhiên rồi, hàm chẵn kể trên thỏa mãn hệ thức [math]f(x) - f(-x)=0, \; \forall x \in \R[/math]nếu x dương thì -x âm và ngược lại. tức y, y' tương ứng đ hoành độ x, (-x) thỏa mãn: y=y'
là phép đối xứng qua trục tung
b2, chứng minh này quá kinh điển rồi, viết lại: [imath]f(x) = \frac{f(x)+f(-x)}{2} + \frac{f(x)-f(-x)}{2}[/imath]
đặt hai hạng tử trong tổng lần lượt là g(x), h(x). dễ thấy chúng lần lượt là các hàm chẵn lẻ (xét tại x và -x). do f(x) x/đ trên [imath]\R[/imath] nên ta đc đpcm
 
Top Bottom