Toán 10 hàm số bậc hai lớp 10

le thi khuyen01121978

Học sinh chăm học
Thành viên
8 Tháng bảy 2019
336
194
51
44
Thanh Hóa
trường thcs tân dân
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng thảo luận với các CAO THỦ trên mọi miền tổ quốc. Hoàn toàn miễn phí!

tìm quỹ tích các trung điểm của dây AB do đường thẳng y=3x-m cắt parabol (P): y=x^2 +mx
giải
PTHĐGĐ: 3x-m=[tex]x^{2}+mx \Leftrightarrow x^2 +x(m-3)+m=0 \Delta =m^{2}-6m-9>0 \Leftrightarrow m<1 hoặc m>9, ta có: x_{I}=\frac{xA+xB}{2}=\frac{3-m}{4} \Leftrightarrow m=3-4x_{I}(1) mặt khác: y_{I}=\frac{yA+yB}{2}=\frac{3(xA+xB)-2m}{2}=\frac{3.\frac{3-m}{2}-2m}{2}=\frac{9-7m}{4} thay (1)vào, ta được: \frac{9-7(3-4x_{I})}{4}=7x_{I}-3[/tex]
nhờ mọi người kiểm tra giùm xem mình sai chỗ nào mà lại ko đúng đáp số, thanks!
 

zzh0td0gzz

Học sinh gương mẫu
Thành viên
7 Tháng sáu 2017
2,541
2,066
384
21
Thanh Hóa
ĐH nông nghiệp và phát triển nông thôn
tìm quỹ tích các trung điểm của dây AB do đường thẳng y=3x-m cắt parabol (P): y=x^2 +mx
giải
PTHĐGĐ: 3x-m=[tex]x^{2}+mx \Leftrightarrow x^2 +x(m-3)+m=0 [COLOR=#ff0000]\Delta =m^{2}-6m-9>0[/COLOR] \Leftrightarrow m<1 hoặc m>9, ta có: [COLOR=#ff0000]x_{I}=\frac{xA+xB}{2}=\frac{3-m}{4}[/COLOR] \Leftrightarrow m=3-4x_{I}(1) mặt khác: [COLOR=#ff0000]y_{I}=\frac{yA+yB}{2}=\frac{3(xA+xB)-2m}{2}=\frac{3.\frac{3-m}{2}-2m}{2}=\frac{9-7m}{4}[/COLOR] thay (1)vào, ta được: [COLOR=#ff0000]\frac{9-7(3-4x_{I})}{4}=7x_{I}-3[/COLOR][/tex]
nhờ mọi người kiểm tra giùm xem mình sai chỗ nào mà lại ko đúng đáp số, thanks!
những chỗ đánh dấu đỏ bị sai
bạn đang nhầm
$x_A+x_B=\frac{-b}{a}$
=>$\frac{x_A+x_B}{2}=\frac{-b}{2a}$
còn cái bạn đang làm là $\frac{x_A+x_B}{2}=\frac{-b}{4a}$
và ở cái tung độ , nó là $y_I$ nhưng khi rút m ra thì bạn lại ghi thành $x_I$ ở phương trình quỹ tích
 

Am Mathematics

Cựu TMod Toán
Thành viên
4 Tháng năm 2019
5,479
3,882
646
19
Ha Noi
Hà Nam
trường thpt b bình lục
tìm quỹ tích các trung điểm của dây AB do đường thẳng y=3x-m cắt parabol (P): y=x^2 +mx
giải
PTHĐGĐ: 3x-m=[tex]x^{2}+mx \Leftrightarrow x^2 +x(m-3)+m=0 \Delta =m^{2}-6m-9>0 \Leftrightarrow m<1 hoặc m>9, ta có: x_{I}=\frac{xA+xB}{2}=\frac{3-m}{4} \Leftrightarrow m=3-4x_{I}(1) mặt khác: y_{I}=\frac{yA+yB}{2}=\frac{3(xA+xB)-2m}{2}=\frac{3.\frac{3-m}{2}-2m}{2}=\frac{9-7m}{4} thay (1)vào, ta được: \frac{9-7(3-4x_{I})}{4}=7x_{I}-3[/tex]
nhờ mọi người kiểm tra giùm xem mình sai chỗ nào mà lại ko đúng đáp số, thanks!
∆ tính sai luôn rồi!
[tex]\Delta =m^2-10m+9[/tex] mà
 
Top Bottom