Toán 12 hàm hợp

Sweetdream2202

Cựu Cố vấn Toán
Thành viên
24 Tháng mười 2018
1,616
1,344
216
22
TP Hồ Chí Minh
Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh
[tex]g'(x)=f'(f(x)).f'(x)=0<=>\begin{bmatrix} f'(x)=0\\ f'(f(x))=0 \end{bmatrix}[/tex]
(1). f'(x)=0 thì ta nhìn hình thấy ngay có 4 nghiệm là 4 điểm cực trị là -1;0;1;2
còn [tex]f'(f(x))=0<=>f(x)=\left \{ 0;1;2;-1 \right \}[/tex]
ta thấy f(x)=0 có 3 nghiệm (2 nghiệm trùng là 0 và 2). f(x)=1 có 4 nghiệm (1 nghiệm trùng là -1). f(x)=-1 có 1 nghiệm. f(x)=2 có 3 nghiệm.
vậy, có 4+3+4+1+3-3=12 nghiệm.
 

phuonghoahalam@gmail.com

Học sinh
Thành viên
25 Tháng bảy 2017
58
8
31
[tex]g'(x)=f'(f(x)).f'(x)=0<=>\begin{bmatrix} f'(x)=0\\ f'(f(x))=0 \end{bmatrix}[/tex]
(1). f'(x)=0 thì ta nhìn hình thấy ngay có 4 nghiệm là 4 điểm cực trị là -1;0;1;2
còn [tex]f'(f(x))=0<=>f(x)=\left \{ 0;1;2;-1 \right \}[/tex]
ta thấy f(x)=0 có 3 nghiệm (2 nghiệm trùng là 0 và 2). f(x)=1 có 4 nghiệm (1 nghiệm trùng là -1). f(x)=-1 có 1 nghiệm. f(x)=2 có 3 nghiệm.
vậy, có 4+3+4+1+3-3=12 nghiệm.
dạ em cảm ơn anh rất nhiều ạ. Em bị sai phần đạo hàm chỗ g(x) ạ
 
  • Like
Reactions: Sweetdream2202
Top Bottom