Toán 12 GTNN, GTLN

Lê Huyền Trang Mi

Học sinh
Thành viên
28 Tháng tám 2017
68
15
26
Thanh Hóa
Last edited by a moderator:

zzh0td0gzz

Học sinh gương mẫu
Thành viên
7 Tháng sáu 2017
2,541
2,066
409
22
Thanh Hóa
ĐH nông nghiệp và phát triển nông thôn
Cho f ( x ) = x^6 + 4 ( 1 − x^2 )^3 với − 1 ≤ x ≤ 1 . Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số.
$y'=6x^5-24x(1-x^2)^2$
y'=0 <=>x=0 hoặc $x^4-4(1-x^2)^2=0$
$x^4-4(1-x^2)^2=0$
<=>$(x^2-2+2x^2)(x^2+2-2x^2)=0$
GPT -> chọn những nghiệm thuộc [-1;1] -> vẽ BBT trên [-1;1] => min max
 
Last edited:
Top Bottom