Vật lí 11 Góc giới hạn là gì?

Hoàng Long AZ

Cựu Mod Vật lí
Thành viên
17 Tháng mười hai 2017
2,553
3,577
564
▶️ Hocmai Forum ◀️
Akie3301
Chiếu tia sáng đi từ môi trường có chiết suất [imath]n_1[/imath] sang môi trường có chiết suất [imath]n_2 < n_1[/imath]
Định luật khúc xạ: [imath]n_1 \sin i = n_2 \sin r \Rightarrow \sin r = \dfrac{n_1}{n_2}\sin i[/imath]
[imath]n_1 > n_2[/imath] nên [imath]r >i[/imath]
Nếu ta tăng góc tới [imath]i[/imath] thì góc khúc xạ [imath]r[/imath] cũng tăng và khi [imath]r=90^{\circ}[/imath] thì [imath]i[/imath] gọi là góc giới hạn, kí hiệu là [imath]i_{gh}[/imath]
Nếu tiếp tục tăng [imath]i > i_{gh}[/imath] thì mọi tia sáng sẽ bị phản xạ toàn phần tại mặt phân cách mà khúc bị khúc xạ nữa.

Chúc bạn học tốt!
----
Xem thêm: Tổng hợp những điều quan trọng trong chương Khúc xạ ánh sáng
 
  • Like
Reactions: xqmwhcosmcvlvm
Top Bottom