CLB lịch sử Gỡ Title

02-07-2019.

Học sinh tiến bộ
HV CLB Lịch sử
Thành viên
4 Tháng năm 2018
1,485
1,656
236
Vĩnh Phúc
Trung học cơ sở Lập Thạch
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Xin chào tất cả các bạn!!

Hiện nay do CLB Lịch Sử vừa tuyển xong lứa HV mới nên cần gắn Title HV CLB Lịch Sử cho các bạn đó và cũng cần gỡ Title cho các bạn không còn là HV CLB Lịch Sử nữa nhưng vẫn còn Title HV CLB Lịch Sử. Chính vì vậy, BCN CLB Lịch Sử kính mong những bạn nào không còn là HV CLB Lịch Sử mà vẫn đang được gắn Title của HV CLB Lịch Sử vui lòng trả lời vào dưới Topic này để BCN CLB Lịch Sử kịp thời xử lý về vấn đề đó.

  • * Tên HMF :
  • * Link trang cá nhân HMF :
  • Tag tên một vài bạn khác còn gắn Title HV CLB Lịch Sử nhưng không còn là HV CLB Lịch Sử :
* Lưu ý:
- Chỉ những bạn nào còn gắn Title HV CLB Lịch Sử nhưng không còn là HV CLB Lịch Sử mới được phép trả lời vào Topic này.
- Mọi bài viết không đầy đủ nội dung như mẫu sẽ bị coi là spam, rác, ...
- Những mục đánh dấu sao là những mục bắt buộc các bạn phải trả lời.
- Nếu có thắc mắc gì các bạn vui lòng liên hệ đến bạn @02-07-2019.

Thay mặt BCN CLB Lịch Sử tôi xin chân thành cảm ơn!
 

Trâm Nguyễn Thị Ngọc

Giải Nhất event Thế giới Sinh học 2
Thành viên
13 Tháng mười 2018
1,523
1,339
216
17
Quảng Trị
Trường TH&THCS Hải Ba
Xin chào tất cả các bạn!!

Hiện nay do CLB Lịch Sử vừa tuyển xong lứa HV mới nên cần gắn Title HV CLB Lịch Sử cho các bạn đó và cũng cần gỡ Title cho các bạn không còn là HV CLB Lịch Sử nữa nhưng vẫn còn Title HV CLB Lịch Sử. Chính vì vậy, BCN CLB Lịch Sử kính mong những bạn nào không còn là HV CLB Lịch Sử mà vẫn đang được gắn Title của HV CLB Lịch Sử vui lòng trả lời vào dưới Topic này để BCN CLB Lịch Sử kịp thời xử lý về vấn đề đó.

  • * Tên HMF :
  • * Link trang cá nhân HMF :
  • Tag tên một vài bạn khác còn gắn Title HV CLB Lịch Sử nhưng không còn là HV CLB Lịch Sử :
* Lưu ý:
- Chỉ những bạn nào còn gắn Title HV CLB Lịch Sử nhưng không còn là HV CLB Lịch Sử mới được phép trả lời vào Topic này.
- Mọi bài viết không đầy đủ nội dung như mẫu sẽ bị coi là spam, rác, ...
- Những mục đánh dấu sao là những mục bắt buộc các bạn phải trả lời.
- Nếu có thắc mắc gì các bạn vui lòng liên hệ đến bạn @02-07-2019.

Thay mặt BCN CLB Lịch Sử tôi xin chân thành cảm ơn!
Tên HMF: Trâm Nguyễn Thị Ngọc
Link trang cá nhân HMF: https://diendan.hocmai.vn/members/tram-nguyen-thi-ngoc.2617444/
Tag tên một vài bạn khác: Em không biết ạ
 
Top Bottom