Toán 11 giúp vs

ngia

Học sinh
Thành viên
5 Tháng bảy 2022
61
33
26
Hà Nội
Góc nhị diện (dihedral angle): Đây là góc giữa hai mặt phẳng không giống nhau. Góc này được đo bằng cách chọn một đường thẳng nằm trong mỗi mặt phẳng, sau đó đo góc giữa hai đường thẳng này. Góc nhị diện có thể được tạo ra bởi hai mặt phẳng giao nhau hoặc bởi hai mặt phẳng không giao nhau.

Góc giữa hai mặt phẳng (angle between two planes): Đây là góc giữa hai mặt phẳng, được định nghĩa bằng góc giữa hai đường phân giác của chúng. Nó là góc giữa hai đường thẳng vuông góc với mỗi mặt phẳng và đi qua điểm giao nhau của chúng.

Tóm lại, góc nhị diện là góc giữa hai mặt phẳng không giống nhau, trong khi góc giữa hai mặt phẳng là góc giữa hai đường phân giác của chúng.
 
Top Bottom