Giúp Mốc với

1

153

sonmoc said:
Đề như thế này nè :
Hãy sáng tác một truyện ngắn có mang ý nghĩa xã hội và hướng tới thanh niên
Giúp em với
cái này làm làm j ?????????/
chủ đề thì nhiều vô kể
ví dụ như là : năm nay là năm j mà người ta nói về bệnh HIV nhìu
----> viết 1 câu truyện
hoặc về môi trường
 
Top Bottom