Sử 8 Giúp mình vs

hangoc031109

Học sinh mới
24 Tháng tư 2023
1
0
1
14
Lạng Sơn
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

-So sánh sự khác nhau về cơ cấu kinh tế Việt Nam trước và sau cuộc khai thác thuộc địa của thực dân Pháp lần thứ 2​

-So sánh sự khác nhau về cơ cấu xã hội Việt Nam trước và sau cuộc khai thác thuộc địa của thực dân Pháp lần thứ 2​

 
Top Bottom